Företagsfrossa i Husdjur nummer två

Företagande är temat för senaste numret av Husdjur. Vi gör också en utblick till Ryssland där den inhemska mjölkproduktionen växer i skydd av importstoppet.

Tema: Företagande

Tydliga mål och ett strategiskt arbete är två av de saker som ligger bakom att Christina och Ulf Winblad på Womtorp i början av februari utsågs till Årets mjölkbonde. För Husdjur berättar de om hur gården utvecklats från 50 till 320 mjölkkor. En kortversion av artikeln finns via den här länken.

Att satsa på mervärden kan vara ett sätt att tjäna mer pengar på sin mjölkproduktion. Men det är inte bara lätt. Det vet Jenny och Henrik Alfredsson på Måns Börsgård i Halland som tillverkar Viskadalens gårdsglass.

Rådgivning är en viktig funktion för många mjölkföretag. Men kraven på rådgivningen håller på att förändras i och med utvecklingen mot färre och större gårdar. Klaas Jellema på Ugerups säteri är en av dem som har tydliga krav på den rådgivning han köper – från utlandet.

Porträttet

I januari belönades Elisabeth Gauffin med KSLA:s guldmedalj för sitt arbete med hållbarhet, miljö och djuromsorg inom svenskt lantbruk och dess organisationer. För Husdjur berättar hon om åren i Arlas styrelse och starten av mejeriföreningen Sju gårdar.

Utblick

I skydd av importstoppet för mjölkprodukter håller Ryssland på att bygga upp en stark inhemsk produktion. Målet är att helt kunna sluta importera mejeriprodukter – men än är det lång väg kvar.

Eldsjäl

På Tenhults naturbruksgymnasium fostras morgondagens djurskötare. Carina Fischerström heter en av de anställda i ladugården, som lotsar eleverna in i yrket med en blandning av tålamod, vänskap och raka rör.

 

Husdjur #2 utkommer den 27 februari 2019. Alla artiklar hittar du även i vår e-tidning.