Inventera och få koll på fodret

Kommer grovfodret att räcka resten av stallperioden? Genom att inventera vad som finns kvar skapas ett handlingsutrymme. Läs mer på Valltipset.se.

Även om mängden grovfoder inventerades i höstas, kan det ett år när det är ont om grovfoder vara bra att följa upp vad som finns kvar i lager.

– Det handlar mycket om att lyfta blicken och kolla av lager så man inte går omkring och tror. Är det knappt om grovfoder är det bra att göra en regelbunden uppföljning på åtgången och stämma av mot tillgången, säger Malin Fröjelin, produktionsrådgivare på Växa Sverige.

Risk för spill

Även en marginellt ökad åtgång kan tära för mycket på lagret. Med skörd av till exempel allmänningar eller trädor har en del lantbrukare erfarit att det varit mer svårensilerat och att de fått kassera mer än tänkt. I system med fri tilldelning på grovfoder, kan konsumtionen bli betydligt högre än planerat. Och vid utfodring av långstråigt grovfoder i extensiva system kan foderspillet bli stort.

– Många har dessvärre blivit stående med fler djur än önskat på grund av slaktköer i vinter och det är lätt att missta sig på hur länge fodret räcker. På många håll i landet har det också varit en mild vinter hittills med ökad risk för varmgång och större foderförluster i silon, säger Malin Fröjelin.

Ju tidigare man har koll på situationen, desto mer handlingsfrihet har man att lösa en bristsituation.

– En enklare koll är bra att göra regelbundet. Bättre att justera lite nu, än att behöva ta till panikåtgärder i april.

Enkel beräkning

Det går att ta hjälp av sin rådgivare för att göra en mer noggrann inventering, där man räknar ut lagringsvolymer i plansilor och limpor, volymvikt och ts-halt samt djurbeläggning. En enkel grovkoll är att notera hur många meter i plansilon eller antal balar som går åt i veckan. Sedan mäta hur många meter/balar som är kvar i lager och dela med antal veckor till betessläpp/ny vallskörd.

– Tar du tre meter i silon varje vecka? Och hur många veckor är kvar? Det är enkelt och du får grepp över situationen.

I höstas var det fler än normalt som ville ha hjälp att göra foderinventeringar. Men det har också varit betydligt mer resonemang under vintermånaderna, många kör på en snålare grovfoderstrategi med begränsad grovfodergiva.

– I vissa områden är man mer van vid torka och begränsad fodertillgång.

Chans att köpa mer

Eftersom många skördade allt de kom åt i höstas, inte minst togs betydligt mer halm tillvara än normalt, så kan det finnas grovfoder som kommer ut till försäljning på vårkanten. På Facebook fortsätter gruppen Foderhjälpen och foder förmedlas på webben Fodertipset.se (tidigare Proteintipset), en sajt som är ett samarbete i branschen.

En annan strategi för att hantera brist är att begränsa grovfodergivan och komplettera med kraftfoder med mer fiber. För den som har flera kor per ätplats kan ett alternativ vara att sinlägga en del lågmjölkare tidigare, och när de flyttat ut får de kor som är i tidig laktation bättre utrymme vid foderbordet.

– I år med foderbrist har vi också pratat mer om spillet, ett normalår kanske man inte reagerar.

Det är också värt att tänka på de lagringsförluster som inte syns, det vill säga det som försvinner med cellandningen när luft kommer in i silon. Om det går precis jämnt ut med fodret, är frågan hur man löser foderbehovet tills silon kan öppnas. Rekommendationen är att den ska få ligga ifred i tre veckor, så att ensileringsprocessen är färdig, innan man börjar uttaget.

– Att öppna tidigare ökar risken för varmgång. Kanske kan det gå att ta en del rundbalar vid förstaskörden att utfodra med i början.

Text och foto: Ann Christin Olsson