Jenny Sjöström får Årets ungdomsdiplom

Tidningen Husdjur och Naturbrukets Yrkesnämnd delar tillsammans med Ladugårdsförmännens Riksförbund varje år ut Årets Ungdomsdiplom till en person under 25 år för god djurskötsel.

Årets Ungdomsdiplom 2021

Årets Ungdomsdiplom tilldelas Elin Bengtsson, som är djurskötare på Skygge gård i Tvååker, Halland.

Juryns motivering lyder:

”Sedan barnsben har mjölkkor varit Elin Bengtssons stora intresse, hela vägen från tävlingar i showmanship, via UF-företag med avbytartjänst, till en anställning på en mjölkgård. Med ett redan välutvecklat koöga tar hon sig an arbetet med glädje och stort intresse för att vidareutvecklas och har därmed blivit en högt uppskattad medarbetare. För sin vilja att vara med och forma framtidens mjölkproduktion tilldelas Elin Bengtsson Årets Ungdomsdiplom 2021.”

Foto: Christel Lind

Här kan du hämta bilden i större format

Vi vill på det här viset uppmärksamma de duktiga ungdomar som är en värdefull tillgång i mjölkproduktionen men som ännu inte nått den erfarenhet och fått det ansvar som krävs för utmärkelsen Årets Djurskötare.