Kallare väder bromsar upp vallen

Efter en varm april, bromsar en kallare inledning på maj upp vallarnas utveckling. Men i mitten av nästa vecka ska enligt planen de första prognosproverna från södra Sverige vara analyserade.

Klippningen av prognosprover brukar dra igång i början av maj i södra Sverige. Sedan dröjer det cirka en månad innan det är dags att klippa prover längst i norr, det vill säga en bit in i juni.

Hans Lindberg– Det är rätt många som är in och tittar på vallprognos.se, säger Hans Lindberg, produktionsrådgivare på Växa Sverige. De senaste åren har det varit mellan 40 000 och 45 000 klick på prognoskartan. 

Genom att klicka på de olika orterna där SMHI:s temperaturstationer finns får man både upp analyssvaren för aktuellt län efterhand som de kommer in, samt temperatursummorna för platserna.

Våren har varit ovanligt torr och Hans Lindberg välkomnar att det i veckan kommit nederbörd på många håll, även om det kan vara stora lokala variationer. Att det blivit kallare bromsar också upp utvecklingen av temperatursummorna, som planat ut lite efter det varma vädret i april.

– Värmen gjorde att de stack iväg, men nu med kallare väder så har de bromsat upp.
Prognosen för temperatursumman är nu cirka en vecka senare skörd än i fjol.

Ann Christin Olsson

Fakta prognosprover:
Prognosprover tillsammans med temperatursummor ger en fingervisning om vallarnas utveckling och är ett hjälpmedel för att välja rätt skördetidpunkt. Följ utvecklingen på vallprognos.se. Detta får vägas ihop med förutsättningarna på den egna gården, till exempel hur tidiga vallfröblandningar man har.
Vid tolkning av kurvorna tänk på att när 250 grader i temperatursumma uppnåtts motsvarar detta 10,8 megajoule för timotej, och då bör man vara i full gång med vallskörden. Har man tidigare gräs behöver man också vara på vallen tidigare. Eller om man siktar lite högre och vill upp i 11 till 11,5 megajoule per kilo ts. Källa: Växa Sverige


I mitten av nästa vecka kommer de första prognossvaren.