Oberoende ger förtroende

VEM BESTÄMMER egentligen innehållet i en organisationstidning, det vill säga en tidning som ges ut av ett medlemsföretag eller fackförbund? På den frågan finns det nästan lika många svar som det finns just organisationstidningar. Men några huvudspår går ändå att skönja.

Husdjur hör till de tidningar som ska vara fristående. Det innebär att vi gör en helt kommersiell produkt, finansierad av prenumerations- och annonsintäkter. Vi har ett vinstkrav och en oberoende redaktion med en ansvarig utgivare som tillsammans beslutar om innehållet i tidningen.

Andra organisationstidningar kan vara lika oberoende, men ingå i medlemskapet i ett fack- eller yrkesförbund. Den tredje kategorin är tidningar där representanter för ägaren är med och påverkar innehållet i tidningen.

Ofta märks inte den här skillnaden i innehållet. Ett reportage om en duktig företagare, eller en ekonomisk beräkning, kan vara lika intressant och relevant oavsett om det är en kommunikationsavdelning eller en oberoende redaktion som har beslutat om innehållet.

SÅ VARFÖR ÄR DET då så viktigt att betona att Husdjur är fristående från sin ägare Växa Sverige? För oss – och för Växa – handlar det om förtroende. Ni som läsare ska vara helt säkra på att Husdjur är till för er och inte för att driva vår ägares frågor. Om tidningen uppfattas som ett språkrör blir den omedelbart mindre intressant för resten av branschen – och Husdjur ska ju som sagt vara till för alla.

Det innebär att vi ibland tar upp ämnen eller skriver om saker som inte är det som våra ägare själva hade valt att lyfta fram. Vi kan också ge röst åt dem som ifrågasätter. Det är viktigt för demokratiska organisationer att både tåla och delta i diskussioner om den egna verksamheten.

Men lika ofta – ja, oftare – använder vi oss av och den stora kompetens som finns inom Växa Sverige, liksom övriga husdjurs- och rådgivningsföretag. Och då ska vår huvudmålgrupp – ni som är mjölkföretagare – känna er trygga med att den som intervjuas i Husdjur på egen hand har förtjänat sin plats i spalterna.

TILL SLUT ÄR det bara att konstatera att det är väldigt roligt att göra en så uppskattad tidning som Husdjur. Och vi arbetar ständigt med frågan om hur vi kan bli ännu bättre. Där är ni som läser oerhört viktiga. Så – oavsett om ni är med i någon förening eller inte – hör gärna av er till oss med era tankar kring vad ni vill läsa om i er alldeles egen branschtidning.

Linda Grimstedt

chefredaktör & ansvarig utgivare

linda.grimstedt@vxa.se 010-471 09 42