Mjölkinvägningen ner 3,9 procent

Mjölkinvägningen i Sverige minskade med 3,9 procent i maj. Det är den största minskningen en enskild månad  det senaste året.

Under de senaste tolv månaderna har mjölkinvägningen varierat från -3,9 procent till +2,1 procent, jämfört med samma månad föregående år, enligt statistik från Jordbruksverket. Ökningen på 2,1 procent var i april i år, men det vändes till en kraftig minskning i maj.

– Det kan bero på en ökad slakt, säger Ylva Olsson på Jordbruksverket. 

I slaktstatistiken syns en ökad slakt av hondjur, både kvigor och kor. Men i statistiken särskiljs inte dikor och mjölkkor. Under första kvartalet ökade slakten av kvigor och kor med 16 respektive 10 procent jämfört med föregående år. Den årliga juniräkningen av mjölkkor är klar först i mitten av oktober. Junisiffran på mjölkinvägning släpps i augusti.  

Sen kan man spekulera om det kan vara utfodringsrelaterat, om korna efter en vinter med mer kraftfoder i torkans spår har fått mer vallfoder/bete i maj än vanligt. Den sämre fruktsamheten under förra årets varma sommar kan också ha betydelse. Under 2018 minskade mjölkinvägningen med 2 procent och antalet mjölkkor med 3 procent jämfört med 2017. På tio år har mjölkinvägningen i Sverige minskat med 8 procent. Under samma period ökade invägningen av mjölk i Danmark med 24 procent. Motsvarande siffra för Finland är + 4 procent  och för Norge -3 procent, enligt Jordbruksverkets ”Jordbruket i siffror”.

Ann Christin Olsson