Dags att revidera de 12,5 procenten …?

Elisabeth Avendaño

är mjölkbonde i Treinta de Agosto utanför Buenos Aires i Argentina.

MÅNGA AV OSS MINNS säkert diskussionerna som svallade höga när Danmark gick med – och blev majoritetsdelägare – i det nybildade VikingGenetics, tidigare Svensk Avel.

De mest renläriga SRB-vännerna såg den ofta betydande inblandningen av röd holstein i de danska tjurarnas stamtavlor som ett hot mot den röda rasens framtid och man avkrävde danskarna ett löfte att inte använda fler holsteintjurar i sin röda ras. 12,5 procent sattes som en absolut siffra, där gick toleransgränsen.

Att ifrågasätta legitimiteten av en ras, där ett djur som har en förälder som är ren holstein vill klassas som tillhörande en av de nordiska röda raserna, är givetvis helt befogat.

Men när den genetiska efterforskningen börjar gå mer extrema vägar, som att leta holsteinblod från någon gammal förfader och hävda att djuret därför inte kan registreras som ren SRB, går det för långt.

För vi måste väl alla vara överens om att avelsmålet för den nordiska röda kon inte är en till ytterlighet ”ren” ras, utan att få fram en frisk och lönsam ko med så låg inavelskoefficient som möjligt?

SOM REPRESENTANTER FÖR VikingGenetics i Argentina och med många internationella resor och kontakter i de röda kornas tecken, har vi upplevt den enorma beundran som det nordiska avelsarbetet väcker utomlands. Inget annat land har lyckats samla en så komplett databas med information, tack vare inrapporteringen från veterinärer, klövverkare och seminörer i de nordiska länderna. Men främst från bönderna själva, som alltså är absoluta nyckelaktörer till framgångarna i avelsarbetet.

Då är det minst sagt förvånande att från en del svenska bönder höra de ibland aggressiva – och i mitt tycke orättvisa – attackerna på de svenska röda tjurarna och det svenska avelsarbetet. Dessa väljer gärna utländska tjurar som marknadsförs med vackra kor och fina juver, men som sällan kan mäta sig med den nordiska kon, varken i fråga om mjölkproduktion eller hälsoegenskaper.

Jag är den första att beundra vackra kor med fina juver, men tycker inte att det är någon anledning till att föra en nedsättande kampanj mot det egna, inhemska avelsarbetet. Ett samarbete är mycket mer positivt för bägge raserna.

DÄRFÖR ÄR DET glädjande att nu se genomiska VR-tjurar med internationellt välkända och framgångsrika ayrshirefäder som Burdette och Rockstar dyka upp bland de genomiska nykomlingarna på tjurlistorna. Man hoppas ju att på det sättet få se det bästa av bägge raserna i kommande generationer!

Personligen har jag inte alls något emot importerad ayrshire och skulle gärna använda någon speciellt bra ”juvertjur” i vår egen besättning, men tyvärr är det inte helt lätt att lura någon importör att ta hit doser.

Men vi fick faktiskt nyligen ett erbjudande och nappade förstås direkt på möjligheten att få in nytt och spännande blod och säkert fantastiska juver.

När försäljaren levererade doserna visade det sig att tjuren var fallen efter Orraryd och MMF var Gunnarstorp…

Det blir säkert bra avkommor, säkert med fina juver, men kanske inte så mycket ”nytt blod” som vi hoppats.

Har du något ämne du vill vi ska skriva om i Husdjur?

Eller vill du själv skriva?

Hör av dig till oss på Husdjurs Facebook, epost husdjur@vxa.se eller telefon 010-471 09 42.