Skånemejerier gör storvinst på Proviva

Skånemejeriers medlemmar får en rekordstor utdelning i år, efter att andra delen av försäljningen av Proviva gått igenom. 288 000 kronor klirrar in på den genomsnittlige leverantörens konto.

Den 28 februari i år sålde Skånemejerier ekonomisk förening halva sitt innehav av hälsodrycken Proviva till franska Danone. Första delen av affären gjordes 2010 då Skånemejerier sålde 51 procent av aktierna i bolaget. Redan då aviserades att Danone under 2018 skulle fortsätta köpa in sig i bolaget, för att ta över helt till 2021.

Försäljningen av 24,5 procent av aktierna har nu gett Skånemejerier ekonomisk förening en reavinst om 240 miljoner kronor.

– Det gör att vi räknar med ett resultat det här året på 246 miljoner kronor, sa föreningens verksamhetsansvarige Martin Olsson vid stämman på Bjärsjölagårds slott under onsdagen.

Välkommet tillskott

Med 240 färska miljoner tryggt på kontot beslöt stämman därför att redan i år dela ut stora delar av tidigare balanserad vinst. 24 miljoner kronor fördelas utifrån insatsemissioner vid årsskiftet, medan 76 miljoner kronor fördelas utifrån mjölkinvägning under 2018. Dessutom görs en ”ordinarie” utdelning om 2,4 miljoner kronor utifrån insatsemissioner vid årsskiftet. Det ger en utdelning på 288 000 kronor för en genomsnittlig leverantör med en invägning på 1,2 miljoner kilo.

– Istället för att vänta till nästa stämma gör vi en utdelning nu med de fria medel som finns tillgängliga. Skillnaden är att vi annars hade suttit med ett väldigt högt fritt eget kapital, sa ordförande Anders Rolfsson inför stämman.

För Skånemejeriers ägare, som liksom andra lantbrukare drabbats hårt av fjolårets torka, är pengarna säkerligen ett välkommet tillskott. Redan under 2018 höjde Skånemejerier successivt sitt mjölkpristillägg (betalning utöver Arlapriset) från normala 15 öre till 30 öre under sista kvartalet. I genomsnitt betalades 27 öre extra under året, vilket också syns i bruttoresultatet som landade på minus 9,4 miljoner kronor för 2018.

– Vi hade möjlighet att göra det. Och med tanke på de kostnader som blev för bland annat inköp av foder gällde det att få ut likvida medel på gårdarna, säger Anders Rolfsson till Husdjur.

Känner framtidstro

Föreningens årsredovisning visar också att invägningen av mjölk – som på nationell basis minskade under 2018 – ökade med 0,5 procent i Skåne. Det beror i huvudsak på att fem medlemmar som dellevererat till andra mejerier återkommit till föreningen. Men Anders Rolfsson pekar också på att medelleveransen per medlem ökar, även om antalet medlemmar sjunker. Orsaken till det tror han är försäljningen av mejeridelen till franska Lactalis 2012.

– Det finns en framtidstro som kom av de här förändringarna. De har gjort att vi har fått ut mer pengar på gårdarna och att de har kunnat investera. Om vi hade haft den nedgång som har skett på riks hade vi haft ungefär 60 miljoner kilo mjölk mindre i dag, säger han.

Under onsdagens stämma gratulerades också leverantörer i guldmedaljprogrammets olika steg. Bland dem som fick blommor, diplom och paket vid stämman fanns mjölkbönder med allt från tre till 38 års leveranser av mjölk av högsta kvalitet.

Text: Linda Grimstedt