Vall och bete i nya Husdjur

Snart dags för betessläpp och första vallskörden står inför dörren i landets södra delar. Nya numret av Husdjur bjuder på massor av inspiration till den nya säsongen på grönt gräs.

Tema: Vall & Bete

Förra årets varma och torra sommar väckte dyrköpta insikter om sårbarheten för såväl vallar som bete om regnet uteblir. I Husdjur nummer fem berättar experterna hur betet kan skötas för att bäst klara både torra och blöta somrar.

En av de gårdar som börjat anpassa betena är Småländska Kalset som i och med övergången till ekologisk produktion behöver säkra betesdriften för hela säsongen.

På Suntetorp säteri (bilden till höger, foto: Jan Petersson) öster om Skövde har en välsmord vallkedja. Totalt rullar åtta maskiner för att säkra grovfodret till gårdens 740 mjölkkor.

Och så har vi besökt Freerk Boersma i uppländska Månkarbo som ser betet som drivkraften i hela produktionen.

Missa inte heller vår stora marknadsöversikt över djurtransportvagnar – viktiga redskap när ungdjur och sinkor ska ut på betena en bit bort från gården.

Guldmedaljörer

Lars Eriksson och Ewa Mellin heter två av de duktiga mjölkbönder som i början av april fick ta emot LRF Mjölks guldmedalj för 23 års leveranser av högsta kvalitet. På gården utanför Uppsala finns bland annat favoritkon Rut som genom åren fått 12 kalvar och redan för fyra år sen passerade 100 ton mjölk.

Ny marknadskrönikör

Husdjur är väldigt stolta över att i det här numret kunna presentera marknadsanalytikern Lennart Holmström som ny krönikör. Lennart Holmström kommer i varje nummer analysera mjölkmarknaden och ge en inblick i de faktorer som påverkar mjölkpriset.

Klimatserien – del 2

I det här numret fortsätter också vår serie om kon och klimatet som fått mycket uppmärksamhet i sociala medier. Andra delen handlar om det metan och den lustgas som kommer ut genom kornas rapar och gödsel. 

Allt detta och mycket mer läser du i Husdjur nummer 4 som kommer ut den 24 april. Tidningen finns också tillgänglig via vår e-tidning som du hittar via denna länk.