Växtodling i Husdjur 3

Klimatet är under förändring och påverkar framtidens växtodling. I nya numret av Husdjur tittar vi på sätt att möta detta samt möter lantbrukare som redan anpassat sin växtodling. Dessutom tar vi upp den skriande bristen på arbetskraft samt inleder vår nya artikelserie om hur kon påverkar klimatet – egentligen.

Tema: Växtodling

Mer intensiva perioder av såväl torka som nederbörd förutspås i framtiden när klimatet förändras. Det innebär att många gårdar kommer att behöva investera i såväl bevattning som underhåll av diken och dränering.

På Janpers lantbruk i Stora Skedvi i Dalarna, räddade två bevattningsmaskiner sommarens vallodling och på Magi lantbruk på Öland har vallfröblandningen anpassats för att bli mer torktålig.

Brist på arbetskraft

Under 2019 räknar svenska mjölkföretag med att behöva anställa 3000 personer. Men att hitta personal är svårt och många företag har tvingats till andra lösningar.

Hyllela gård i Överum i norra Småland är ett av de företag som lyckats rekrytera från andra branscher. Johanna Wingerstad är djuransvarig på gården och arbetade tidigare i vården.

Bokslutsdags

Både Arla och Norrmejerier har släppt sina årsredovisningar och vi har pratat med dem om både förra året och nästa.

Klimatserie

Kon har de senaste åren pekats ut som klimatbov. Men vad ligger bakom och vad stämmer egentligen? I första delen av vår nya artikelserie tittar vi på den så kallade livscykelanalysen som används för att mäta en produkts klimatpåverkan – och varför den leder till övertolkningar när det kommer till kor. 

Utblick

Danska Elmegården byggde om och utökade för 12 år sedan. Men lönsamheten var låg. Nu har de bytt mjölkningssystem igen – och ekonomin blev märkbart bättre.

 

Husdjur nummer 3 kommer ut den 27 mars 2019. Du kan också läsa vår e-tidning som du hittar via denna länk.