De brinner för avel och vall

Målet för Martin Johansson är att fortsätta med en besättning på 35 mjölkkor. Produktionen ska trimmas genom förbättrad djurhälsa och vässade rutiner för att kunna jobba mindre.

Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Martin och Helen Johansson, 51 respektive 55 år. Sönerna Anton, 22, och Andreas, 20.

KOM IN I YRKET: Martin Johansson är sjunde generationen på föräldragården. Har gått på Strömma och Plönninge lantbruksskolor och utbildat sig till lantmästare på Alnarp.

ARBETSFÖRDELNING: Martin jobbar själv på gården, Helen jobbar utanför som högstadielärare. Har en avbytare, Kristina Danielsson, 15 dagar per år. Martins far Harald Johansson, 86 år, kommer förbi och sköter småkalvarna på eftermiddagarna.

BESÄTTNING: 35 årskor, enbart holstein. 11 495 kilo mjölk per ko och år med 3,7 procent fett och 3,4 procent protein. 149 000 i celltal senaste provningen.

STALL: Uppbunden ladugård till korna. Kvigor och sinkor i kall lösdrift, på grund av ströbrist i torkans spår gjordes det om från djupströ till liggbås hösten 2018. Kalvar i hyddor utomhus.

UTFODRING: Fri tillgång på rundbalsensilage, kraftfoder fyra gånger per dag, max 12 respektive 14 kilo färdigfoder till förstakalvare respektive äldre kor. Betessäsong från maj till oktober, är med i Sommarmjölk.

AVEL: Avel är kul. Kör mycket med kanadensisk holstein och är noga med exteriören. Vill ha långlivade kor. Försöker matcha tjurar som kan förbättra de enskilda kornas svaga sidor.

INVESTERINGAR: Senaste investeringen var liggbåsen till kvigorna. Kommande investering blir en kompaktlastare. Bästa investeringen är dels fyrkantiga spengummin som mjölkar skonsamt och har inneburit ett lyft för juverhälsan, dels kalvhyddorna som placerats framför ladugården och ger pigga och sociala kalvar.

KO VI MINNS: Nr 233 Karla efter Aerostar. Hon hade fantastiska ben, och fick döttrar med lika fina ben.

HOBBY/SEMESTER: Musik är ett stort intresse. Spelar fiol och lyssnar på klassisk musik. På spellistan finns dock allt från kompositören Piazzolla till AC/DC. I somras blev det två dagar cykelsemester på Visingsö. Brukar också ta en vecka på vintern.

Idag finns det 3253

mjölkleverantörer i Sverige ( juni 2019).

Det är en minskning med 6,4 procent sen juni 2018.

Källa: Jordbruksverket

Kärrshult

Gård: Kärrshult i Kalv i Svenljunga kommun i Västergötland. Växtodling: Konventionell. Brukar 34 hektar slåttervall, 3 hektar åkermarksbete och 7 hektar insådd som blir helsäd. Mycket arrende och medelskiftet är på 0,6 hektar. Lejer in vallskörd, rundbalspressning och plastning. 19 hektar naturbete. 83 hektar produktiv skog.