Planerar för nästa generation

Gösta Holmberg på Herrgårdsfäboda planerar för generationsskifte. Sedan ska han fortsätta utveckla gården.

Text & foto: Elin Bergström

FAMILJ: Gösta och Eva Holmberg, 67 och 66 år. Fem vuxna barn, Elin 44, Jenny 42, Carl-Fredrik 39, Jonas 34 och Evelina 26.

KOM IN I YRKET: Studier på Forslunda Lantbruksskola. Därefter seminör till slutet av 70-talet då de fick köpa Herrgårdsfäboda. Satsade stort och byggde för hela 56 kor 1978.

ARBETSFÖRDELNING: Gösta styr gården i samråd med Eva. Jonas och Elin är också engagerade i driften liksom svärsonen Mats. Tre anställda på heltid i ladugården, en maskinist, samt några deltidsarbetare.

BESÄTTNING: 160 kor i ett kombinerat mjölkningssystem med både robot och mjölkgrop. De kor som fungerar bäst i roboten mjölkas där och de andra i gropen, en dubbel fyra.

PRODUKTION: 12 000 kilo ECM. Fett 4.3% och 3,4 % protein. Med i Norrmejerier.

STALL: Varm lösdrift med liggbås och torvströ. Alla ungdjur har också liggbås och foderstationer. För de minsta kalvarna finns enkelboxar samt gruppboxar till de större.

INVESTERINGAR: Ny ladugård med liggbås och mjölkgrop 2000. 2008 sattes roboten in och 2019 byttes den ut mot en ny De Laval VMS V 300. 2016 byggdes utfodringskedjan om.

UTFODRING: Allt foder ensileras i korv och tas ut med en Valtra med kran och gripskopa. Ensilage, helsäd och mineraler blandas i en Peekonblandare och når foderbordet via batteridriven grovfodervagn. Kraftfoder serveras i stationer, mjölkgrop och i roboten. Kalvar och ungdjur äter samma grovfodermix som korna.

AVEL: Renrasig holsteinbesättning. Alla kvigor semineras med könssorterad sperma för lättare förlossningar och för att hålla längre.

KO VI MINNS: Crystal Black född 1990-10-23, en kvigkalv som köptes in för ett stort projekt inom embryotransfer. Hon kostade 96 000 kronor i inköp men slutade sina dagar som nödslakt, med en intäkt på 800 kronor.

FRAMTID: Gösta Holmberg har stora visioner inför framtiden men först ska ett generationsskifte planeras och genomföras. För gårdens del ser han ett nytt stall, fler kor och gärna två nya robotar framför sig. Biogas är en annan utvecklingsmöjlighet som lockar.

Herrgårdsfäboda

Gård: Herrgårdsfäboda i Robertsfors. Gården ligger mellan Umeå och Skellefteå i Västerbotten. Växtodling: 130 hektar egenägd åker. Med arrenden totalt 245 hektar. Vallen sås in i ärt-havre-blandning på omkring 60 hektar per år och ligger i tre till fyra år innan plöjning.