Satsar på både mjölk & kött

Text, Foto Ann Christin Olsson

Martin Olsson och Johanna Svensson i kohagen. De har valt att satsa både på mjölk och kött.

När Martin Olsson och Johanna Svensson träffades föll allt på plats. I dag tycker båda att det är roligt att kunna kombinera yrkesliv med bådas största intresse – jordbruk.

FAMILJ: Martin Olsson och Johanna Svensson, 35 respektive 34 år. Två barn, Erna, 6 år, och Ivar, 4 år.

KOM IN I YRKET: Johanna Svensson är husdjursagronom och Martin Olsson lantmästare.

ARBETSFÖRDELNING: Johanna har huvudansvar för ekonomi och bokföring, Martin för växtodling. Delar på ansvar för djuren. Två anställda, Johannas pappa Karl-Börje Svensson och en F-skattare.

BESÄTTNING: 110 mjölkkor, holstein och SRB. Avkastning 10 000 kilo ECM per ko och år. 4,5 procent fett och 3,6 procent protein. Celltalet steg efter utökning av besättningen. Ligger mellan 200 000 och 250 000, vill ner till under 200 000 för max kvalitetstillägg.

STALL: Uppbundet stall för mjölkkorna, som förlängts för att utöka från 65 till 110 kor. Mjölkning två gånger per dag. Kvigorna är på en arrendegård med spaltboxar och lösdrift med liggbås. Dikorna i liggbåsstall.

DJURHÄLSA: Har lagt extra energi på kalvarna och det har gett bättre kvigor och högre avkastning när de kalvat in. 26 månader i inkalvningsålder, svårt att nå lägre med mycket naturbete. Byggt om till kalvarna. Kalvarna är först i ensambox och sedan i gruppboxar med datoriserad kalvamma.

INVESTERINGAR: Senaste investeringen en mixervagn till dikorna för några år sedan. Inga investeringar under 2018/19 på grund av torkan. Bästa investering är datafodervagnen till mjölkkorna, otroligt arbetsbesparande.

SEMESTER: I år en veckas sommarsemester för första gången sedan de tog över gården, en vecka på Öland plus ett par dagar i Göteborg. De brukar också ta en veckas skidsemester på vintern.

ÖVRIGT: 85 dikor. Säljer köttlådor på nätet och lokalproducerat kött i en butik i Älmhult. Tjurkalvarna av mjölkras säljs avvanda vid 120 kilo.

FRAMTIDSPLANER: Har på fem år hunnit bygga för både mjölk- och dikor. Företaget måste läka sår efter förra årets torka och komma ifatt mentalt och ekonomiskt. På sikt finns tankar på lösdrift för mjölkkorna.

Vi mjölkbönder – Arnanäs gård

Gård: Arnanäs gård, Virestad i Småland. Johanna Svenssons föräldragård, de är fjärde generationen på gården.

Växtodling: Konventionell produktion. Egen areal: 60 hektar åker, 25 hektar naturbete och 40 hektar skog. Med arrenden brukas 330 hektar åker/bete. Odlar 45 ha spannmål, resten vall. Treskördesystem till vallen. Ensilage i torn/limpa.

I juni 2018 fanns det 136 företag med mjölkproduktion i Kronobergs län. Källa: Jordbruksverket