Bra drag i 2020 års vallar

Text Linda Grimstedt
Illustration Andrea Stolt

Årets första vallanalyser visar spännande resultat. Husdjur har bett Hans Lindberg, rådgivare på Växa Sverige, att sammanställa de foderanalyser som hittills kommit in från förstaskörden och delar av andraskörden.

– Det blir en spännande utfodringssäsong med så mycket fina analyser från förstaskörden, konstaterar han.

Hög smältbarhet

Framför allt ligger smältbarheten i förstaskörden betydligt högre än i fjol. Hög smältbarhet ger höga energivärden i vallfodret och är en bra grund för att få till foderstater som ger bra produktion till låg kostnad. Det bidrar också till höga AAT-värden (absorberbara aminosyror), vilket kan ge ett lägre behov av koncentrat där det också går att använda enklare proteinkällor.

Balansen viktig

Däremot är innehållet av råprotein och fiberhalten (NDF) lägre än normalt. 

– Det blir viktigt att hålla koll på proteinbalansen och det totala fiberinnehållet i foderstaten, konstaterar Hans Lindberg.

Statistiken för andraskörden tyder på något lägre smältbarhet än i fjol, men däremot något högre råprotein och NDF. Även energiinnehållet är något lägre i andraskörden, än i fjol.

Analys av årets foderprover. Källa: Växa Sverige