Guldmedaljutdelningen skjuts upp

Guldmedalj

27 svenska mjölkbönder har i år kvalificerat sig för guldmedalj för mjölk av högsta kvalitet. I år skulle utdelningen för första gången ske på Stockholms slott, med självaste kungen som medaljutdelare. Men på grund av coronaviruset ställs ceremonin nu in.

LRF mjölk delar varje år ut guldmedalj till de mjölkbönder som under 23 år har levererat mjölk av högsta kvalitet till sitt mejeri. I år skulle utdelningen ha hållits i närvaro av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, och för första gången på Stockholms slott. Men det evenemanget är nu inställt på grund av coronasituationen.   

– Att få LRF Mjölks Guldmedalj ska vara ett minne för livet. En så stor högtidsdag ska därför inte präglas av oro kring corona, säger Palle Borgström,  förbundsordförande för LRF.

Två av de mjölkbönder som gjort sig redo för att åka till Stockholm och träffa kungen är Carina och Fredrik Willman på Öja Hedegården i Stenstorp.

– Det pirrar lite i magen när man tänker på det. Vi har slitit med det här i 23 år och har aldrig behövt fundera över om vi har släppt med mjölk i tanken som inte är bra. Det ska alltid kännas okej att dricka den mjölk som finns i tanken, sa Fredrik Willman till Husdjur inför den planerade utdelningen.

När utdelningen kommer att kunna genomföras är i dagsläget oklart. Branschorganisationen LRF Mjölk för en dialog med hovet om hur och när detta kan ske. I samband med guldmedaljutdelningen skulle även priset till Årets Mjölkföretagare delas ut, vilket också skjuts upp.

I Husdjur nr 3, som kommer i nästa vecka finns hela listan med årets 27 mjölkbönder som ska få guldmedalj. Då tidningen hunnit gå i tryck står fortfarande datumet 30 mars i printversionen.  

Även flera andra evenemang har ställts in. Det gäller till exempel Arlas och Växa Sveriges kretsmöten. Mjölkens dag som skulle hållits igår i riksdagshuset har också ställts in. Den första delen av LRF:sriksförbundsstämma genomförs digitalt  i maj, bland annat det som rör de ekonomiska räkenskaperna. Den andra delen, där bland annat motionshanteringen ingår, skjuts upp till hösten. Även de tolv regionala stämmor som återstår kommer att genomföras i huvudsak digitalt. 

Jordbruksverket arrangerade onsdagen den 11 mars ett möte om leveranser av insatsvaror och för närvarande ser de inte några större problem med läkemedel, växtskyddsmedel eller mineraler. Däremot riskerar det att bli mer bekymmersamt med vitaminer, syntetiska aminosyror och ekologiska proteinråvaror. LRF samlar aktuell information här: https://www.lrf.se/foretagande/krisberedskap/corona/

På LRF:s sajt finns också länkar till Folkhälsomyndigheten och krisinformation. Till exempel råd för att minska risken för smittspridning. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har lyft behovet för företag att planera för personalbrist. LRF:s krisorganisation förbereder olika åtgärder om coronaviruset drabbar enskilda lantbrukare och gårdar.

Text: Ann Christin Olsson

Text: Linda Grimstedt

Foto: Jann Lipka