Lutarps fina Veina har nått 100 ton

730 Veina passar inte längre för roboten. Men varje morgon och kväll går hon själv till sin box och väntar på att få bli mjölkad i spann.

Text: Mari Nälsén Foto: Elin Olofsson

SVARTTORP. På gården i Lutarp, Svarttorp, Jönköping finns 730 Veina. Hon föddes på gården hösten 2009 och mjölkar fortfarande bra. Erik Westergård som är djurskötare på gården har följt henne genom hela mjölkningskarriären.

– Det är en väldigt trevlig ko, säger han.

Fram till dags dato har hon mjölkat drygt 104 000 kilo ECM men egentligen är det mer. När ladugården byggdes om med nya robotar 2012 lånades 730 Veina ut till granngården där hon stod och mjölkade i ett halvår vilket alltså inte räknats in i hennes produktion.

Tio och ett halvt år gammal mjölkar Veina fortfarande bra men efter senaste kalven har hon tappat juvret och mjölkas i spann.

– Juvret är för lågt för att roboten ska känna av det, berättar Erik Westergård. Hon är en lågställd ko från början och har sjunkit ned än mer nu under senaste laktationen.

Varje morgon när det dagas går Veina och ställer sig i sin box och väntar på att bli mjölkad och likadant på kvällen. I spannen blir det dagligen cirka 28 kilo vilket ligger nära medelproduktionen som är 27,49 kilo per levnadsdag.

HON HAR FÅTT SJU kalvar varav två döttrar fortfarande finns i besättningen – där finns också några döttrars döttrar som mjölkar bra. Men nu blir det inga fler kalvar för henne.

– Nej nu ska hon inte semineras om, vi får se hur länge hon finns kvar i besättningen, säger Erik Westergård.

Han beskriver 730:an som en väldigt trevlig ko som alltid skött sig exemplariskt, inte haft några problem med sjukdomar och juverhälsan har alltid varit bra. 730 Veinas mamma heter 642 Veina men både far och morfar är okända.

På gården finns 134 mjölkkor som mjölkas av två robotar. Besättningen är blandad men går mer åt svart än åt rött.

730 Veina

Far: Okänd.

Morfar: Okänd.

Mor: 642 Veina.

Antal kalvningar: Sju.

Livstidsproduktion:

104292 kilo ECM.

Medelproduktion:

27,49 kilo per levnadsdag, 4,3 procent fett, 3,49 procent protein.

LÄS MER

Har du en ko som du vill berätta om? Hör av dig till oss på redaktionen; husdjur@vxa.se eller 010-471 09 42.