Vallskörden 2020 lovande från söder till norr

Sommaren har gett bra vallskördar i många landskap. Men det är spridda skurar när det gäller såväl nederbörd som skördemängder. På sina håll har torka och kyla ställt till det. 

Norrbotten  

– Många fick en liten mängd vid förstaskörden efter en torr försommar. Sen har det varit svalt och ostadigt väder hela juli. Men det är ett stort område med varierande förutsättningar. Spannmålen har sett fin ut, men har sett en del som lagt sig efter slagregn. 

Sara Byström, Hushållningssällskapet

Jämtland  

– Vi har haft den kallaste juli sedan mitten av 60-talet. Det gör att andraskörden inte har vuxit så bra överallt. Om värmen kommer nu i början på augusti kan det nog bli en bra andraskörd mängdmässigt sett. Förstaskörden blev mindre än vanligt för de flesta. Det var en lång period med fint skördeväder i juni så näringsvärdena kommer troligtvis att variera.

Jenny Hörnsten, Växa Sverige

Hälsingland

– Förstaskörden gett 60-80 procent av normal skörd, men i vissa områden har man fått när nog normal skörd också. Andraskörden har gett skördar som är normala eller över det normala. De lantbrukare jag pratat med är nöjda med den totala mängden foder. För de som planerar en tredjeskörd är vallarna på god väg att leverera. Vi har fått ganska mycket regn under den sista tiden och nu har vi varmt så det växer bra.

Hans Lindberg, Växa Sverige

Västmanland/Dalarna  

– De flesta har tagit tredjeskörden av vall och generellt är det bra mängder. Många har också fått bra kvalitet, men lite mindre protein i förstaskörden genom den kalla våren. Det ser relativt bra ut inför spannmålsskörden, men det blir inga rekordnivåer. Vädret har varit relativt bra, och regnet har kommit lägligt inför spannmålens kritiska utvecklingsstadier.  

Alexia von Ehrenheim, Hushållningssällskapet

Västergötland

– Vallens avkastning är bra och det är väldigt bra värden på förstaskörden. Till andraskörden har en del haft svårt att komma ut på grund av regn, några har hunnit bärga en tredjeskörd. Spannmålen verkar rätt okej, trots att det var torrt på försommaren. Det har blivit en del grönskott i det vårsådda, främst havren.  

Torbjörn Lundborg, Växa Sverige

Östergötland  

– Vallavkastningarna har varit mycket bra i vår region. I förstaskördarna var kvaliteten mycket hög med höga energihalter och låga fiberhalter. Återväxtskördarna har haft mer normal kvalitet men det var mycket stråskjutning till andraskörden som snabbt drog ner kvaliteten. Spannmålsskördarna blir bra förutom på de lättaste jordarna där torkan hann göra för stor skada innan regnen kom.

Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult

Gotland

– Förstaskörden varierar och låg på 70 till 110 procent av normalskörd medan andraskörden blev bättre än normalt. Inför tredjeskörden är det torrt. Men överlag är 2020 bättre än ett normalår. Spannmålen verkar ge normalskörd, men höstkornet har små kärnor. Det ser inte ut att bli någon hög skörd av oljeväxter.

Stefan Uddin, Hushållningssällskapet

Bohuslän/Dalsland  

– Förstaskörden gav otroligt bra mängd på dikogårdarna, och bra näringsvärde för de med ungnöt och mjölk. Och det ser bra ut inför tredjeskörden. Vi hade en köldknäpp i våras så att flera vallar blev frostskadade. Det kan ha bidragit till att en de som har många nyanlagda vallar har fått lite sämre avkastning, kanske i kombination med för lite gödsel.

Maja-Lena Främling, Lantbruksråd i Väst

Östra Småland  

– Regnet har tagit slut vid Vimmerby och öster om det har det varit torrt. Här har förstaskörden blivit normal, andraskörden dålig och det är torrt också för tredjeskörden. I förstaskörden är det väldigt bra energi, mycket socker men mindre protein. För de som börjat fodra den är det ett trevligt foder som ensilerat sig bra, men man får lägga till protein. Det är en fördel att kunna mixa den med till exempel tredjeskörd med högre protein.  

Linnea Hjortbrandt, JO-Brink

Öland  

– Förstaskörden gav cirka 70 procent mot normal skörd. Sen har det kommit regn på norra men inte södra Öland. Där är det kritiskt för en del eftersom det varit torrt både 2018 och 2019 och inte finns något överlagrat foder. Efter tre torra år är det också problem med dåliga vallar som behöver läggas om. På Öland är majsen nästan lika viktig som vallen och många hoppas på den.

Benny Karlsson, Växa Sverige

Halland

– Det blev något lägre mängd i förstaskörden, men sen har man tagit igen det med råge i andra- och tredjeskörden. Och nu är man i full gång och tröskar. Det är bra tröskväder och låga vattenhalter. I år är många nöjda regnmässigt. De har fått ihop vallbehovet och kan börja bryta de vallar som ska läggas om tidigt.

Rolf Lindholm, Hushållningssällskapet

Skåne   

 – I stort ett normalår. Men det är väldigt stora skillnader i vallskörd genom att det varit mycket lokala skurar. En del har bara fått 30 – 40 millimeter regn sen i april. Många har överlagrat foder sen i fjor så jag tror inte att det kommer att bli problem med foderbrist. Spannmålen ser ut att bli normalskörd. Majsen är ojämn efter några hårda frostnätter och ändrade betningsmetoder har gett mer problem med fågelskador.

Anders Petersson, Skånesemin

Uppgifterna bygger på en rundringning första veckan i augusti.

Text: Ann Christin Olsson