Bygger med fokus på mjölk

På Moon är målet att koncentrera sig på mjölken. Årets byggprojekt, ett nytt kalvstall samt sinko- och kalvningsstall, ska ersätta ett slitet äldre stall och göra arbetet smidigare.Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Viktor och Linda Bergkvist, 40 respektive 41 år med barnen Jakob, 9, Elias, 8, och Alice 4 år.

KOM IN I YRKET: Viktor Bergkvists föräldragård. Utbildad till snickare och har tidigare haft ett eget byggföretag. Tog först över driften med sin bror Andreas Dackerud och de drev gården fem år. Sedan tre år driver Viktor gården själv.

ARBETSFÖRDELNING: Linda Bergkvist jobbar utanför gården som förskollärare, hjälper till vid arbetstoppar. Förutom Viktor Bergkvists arbete går det åt motsvarande 3,5 heltidstjänster (fördelat på sex personer).

BESÄTTNING: 170 årskor, hälften SRB, hälften holstein. Precis kommit över 12 000 kilo ECM. 4,6 procent fett och 3,8 procent protein. Tjurkalvarna säljs efter två veckor.

AVEL: Intresserad av avel. Har avlat på höga halter. Nu mer fokus på mjölkmängd. Tittar också på ben och juver. Fick få kvigkalvar en period och har köpt in en del röda kvigor, men vill ha båda raserna i besättningen.

STALL: Varm lösdrift med liggbås, 145 platser, mjölkning i grop 2×10 fiskben, fast exit.

UTFODRING: Smalt foderbord med rälshängd grovfodervagn, utfodrar ensilage i fri tillgång. Åtta kraftfoderstationer där korna får spannmålskross (korn/havre) och koncentrat, max 8 kilo av vardera.

DJURHÄLSA: Är med i förebyggande juverhälsorådgivning. Celltalet har legat på 172 000 de senaste tolv månaderna. Juverhälsan är något de jobbar med hela tiden.

INVESTERINGAR: Bästa investering var kvigstallet. Innan var kvigorna på hotell, men sedan de togs hem har avkastningen stigit med nästan 700 kilo per ko och år, genom att de nu får lära sig liggbåssystemet från början. Årets byggprojekt ska ersätta ett äldre stall som annars behövt renoveras. Nu ska det bli mer rationellt, kor kan flyttas av en person utan grimma.

HOBBY/SEMESTER: Försöker ta två veckors semester med familjen. I år blev det bara en vecka, på grund av bygget och corona. Det blev dagsutflykter och att snickra en kaninbur till barnen. Att bygga är en hobby som började med att göra kojor redan som barn.

I juni 2019 fanns det 37

företag med mjölkproduktion i Örebro län.Källa: Jordbruksverket

Moon

Gård: Moon i Finnåker i Fellingsbro i Västmanland. Konventionell produktion. Växtodling: 225 hektar åker, varav 115 hektar vall och 110 hektar spannmål (korn, havre och vårvete) till tröskmognad. Allt används som fodersäd. 50 ha naturbete och 130 ha skog. Tre vallskördar.