Ny jätteutdelning i Skånemejerier

Skånemejeriers medlemmar får även i år ett välkommet tillskott från Provivaaffären. 187 000 kronor i extra utdelning är att vänta för snittleverantören.

Skånemejerier gjorde för 2019 ett resultat om 253 miljoner kronor. Majoriteten av detta är en effekt av andra delen av försäljningen av Proviva, där 24,5 procent av innehavet såldes förra våren.

Av dessa pengar väntas Skånemejerier vid den kommande stämman besluta att dela ut 61,3 miljoner kronor i extra utdelning till medlemmarna, vilket motsvarar 15 öre per kilo invägd mjölk. En medlem med en invägning på 1 250 000 kilo får då 187 000 kronor, utöver normal efterlikvid.

– Man kan vända och vrida på mycket, men det är klart att det ger likviditet på gårdarna. 2019 var ett år med bra avräkningspris, men också ett år med väldigt höga kostnader som en rekyl från 2018, kommenterar Anders Rolfsson, ordförande i Skånemejerier ekonomisk förening.

En del återstår

Planen är att de sista 24,5 procenten av Provivaaktierna ska säljas vid årsskiftet 2021/2022. Till dess fortsätter innehavet att ge utdelning i den gemensamma kassan, för 2019 med 16 miljoner kronor.

I övrigt var 2019 ett år där Skånemejeriers invägning backade något, även det en effekt av torkan 2018. Enligt Anders Rolfsson har invägningen nu återhämtat sig och föreningen tar i dagsläget inte emot nya medlemmar.

– Vi har inte haft något behov av det hittills, utan vi har den mjölk vi har behov av just nu, säger han.

Bra start på 2020

2020 har enligt Anders Rolfsson börjat bra, med reservation för vad coronakrisen kommer att medföra. Knappt tre år återstår på avtalet med Lactalis om leverans av mjölk till Skånemejerier AB.

Text: Linda Grimstedt