Risk för brist på ekofoder

Det finns risk för brist på ekologiskt proteinfoder till hösten. Orsaken är hinder i produktion och transport till följd av coronapandemin.

Text Linda Grimstedt

Redan när coronaviruset lamslog Kina i början av året började medlemmarna i Föreningen foder och spannmål – som samlar de svenska spannmåls- och foderföretagen – se störningar i leveranserna av ekologiskt proteinfoder. Kina är en stor leverantör av bland annat ekologisk soja och det är många länder som vill vara med och dela på resterande utbud när produktion och transporter från jättelandet har hindrats.

I april hade situationen förvärrats. I förra veckan pågick diskussioner inom EU om att tillfälligt ändra ekoförordningen för att tillåta en högre inblandning av konventionell foderråvara i fodret till enkelmagade djur. Det skulle i sin tur kunna frigöra mer ekoråvara till idisslarna. Samtidigt följer Krav utvecklingen för att snabbt kunna ta beslut om eventuella ändringar i sina regler, beroende på utfallet från EU.

Kan ta slut i sommar

Med en generell dispens för såväl enkelmagade djur som idisslare bedömer Erik Hartman, vd för Föreningen foder och spannmål, att foderföretagen har råvara fram till augusti/september. Det förutsätter dock att leveranser av redan gjorda köp kommer som planerat.

– Men för varje vecka som går tappar vi en i andra änden. Om det inte händer något kommer vi inte klara oss så länge, säger han till Husdjur i början på maj.

Ingen generell dispens

För foderföretagen hade det varit enklare med generella dispenser för såväl enkelmagade djur som idisslare. Men utifrån vad Husdjur erfar i början på maj verkar dispenser för idisslare inte vara aktuellt vare sig på EU-nivå eller nationellt, eftersom det finns fler alternativa fodermedel för idisslare.

– Det är enklare att ersätta proteinet till idisslare än till fjäderfä, säger Kjell Sjödahl-Svensson på Jordbruksverkets växtregelenhet.

Under torkan 2018 kunde ekologiska mjölkbönder söka individuell dispens för att använda konventionellt grovfoder. Det ledde dock till att mjölken sorterades som konventionell vid mejerierna. Förutsatt att EU inte ändrar förordningen för idisslarna är det individuella dispensansökningar som gäller även för proteinfodret, om det skulle bli aktuellt.

– Då får vi bedöma den utifrån förutsättningarna att få tag i protein, säger Kjell Sjödahl-Svensson.

På Krav har Jonas Carlberg, chef för affärsområde lantbruk, i nuläget inte fått några signaler från mejerierna om att det finns önskemål om dispens för proteinfodret.

– Vi tittar inte på någon ändring för idisslare i och med att det finns andra fodermedel tillgängliga, säger han.

Fokus på vallen

Anders H. Gustafsson, foderexpert på Växa Sverige, menar att forskning och praktik har visat att det går att nå samma avkastning med inhemska proteinfodermedel. Men han råder ekologiska mjölkgårdar att i år lägga extra stort fokus på vallen.

– Det är blir ännu viktigare nu att toppa energivärdena samt att både ha en hög proteinhalt och att sedan bevara proteinkvaliteten, säger han.

För den som behöver köpa in proteinfoder kan det vid en bristsituation vara ett bättre alternativ att minska på råproteinhalten i fodret och spara på kraftfoderkostnaderna, än att söka dispens för konventionellt foder och riskera ekotillägget och konsumentförtroendet.

– Det kan alltså vara mer lönsamt att hålla sig till de regler som gäller och istället minska inköpet av protein och acceptera en lite lägre avkastning, säger Anders H. Gustafsson.