Tema Växtodling i Husdjur 9

Gårdens växtodling står i fokus i septembernumret av Husdjur, där vi tittar på grödor och tekniker som passar för ett allt mer varierat klimat. Vi tar oss också an ämnet kopparbrist, samt spanar ut i Europa där bönder går samman för att prissäkra sin mjölk.

Tema: Växtodling

Hos bröderna Nilsson i Dyestad på Öland är sudangräs ett nytt inslag i foderstaten för sinkor och ungdjur. Det har blivit räddningen under en rad torra år och såväl gröda som djur växer bra.
Vi gör också ett nedslag vid Dynestadviken i norra Småland där kommunens behov av att rena den övergödda viken, och bröderna Jonssons behov av bevattning för foder har lett till en lösning där alla är vinnare.
I Hällberga i Sörmland gör Johan Söderbom en genomgång av gårdens behov av diken och dränering – viktigt för växtodlingen både under torra och våta år.

Forskning

Färgen på ljuset i ladugården påverkar inte mjölkproduktionen, visar ny forskning. Däremot hölls mjölkmängden uppe längre under laktationen, när korna fick tydlig skillnad mellan dag och natt, oavsett färg på ljus.
Mastiter och kopparbrist
Oförklarliga problem med djurhälsan minskade när gården Ulveskog i Bohuslän tillförde mer koppar i mineralfodret. Att fastställa mineralbrist i en besättning är inte helt enkelt och veterinär Mia Torsein delar med sig av sina bästa tips.

Terminshandel

Att som privatperson handla med mjölkterminer är inte det lättaste. I Nederländerna och Belgien har mjölkbönder därför gått samman i en ekonomisk förening för att prissäkra sin mjölk på EEX-börsen. Smart, anser svenska råvaruexperten Torbjörn Iwarson.

Sommar på fäboden

Strax efter midsommar kör Ingegerd och Karl-Olof Sundeberg upp sina kor till fäboden i Härjedalen. Där lever de sedan under sommaren och transporterar ner mjölken till hemmagården varannan dag. Men snart är det slut med mjölkproduktionen i Härjedalen.
Det och mycket annat finns att läsa i Husdjur nummer 9, som utkommer den 23 september. Tidningen i sin helhet finns också att läsa i vår e-tidning.