Antalet mjölkföretag under 3000

Antalet mjölkföretag i Sverige har nu sjunkit under 3000-strecket. Det visar Jordbruksverkets senaste statistik. Samtidigt klev snittbesättningen över 100 kor.

Text, Foto Linda Grimstedt

Mellan juni 2020 och juni 2021 minskade antalet mjölkföretag med 4,3 procent till 2955 stycken visar nya siffror från Jordbruksverket. Det motsvarar 132 mjölkföretag, en något lägre minskning än tidigare år.

Även antalet mjölkkor minskade mellan juni 2020 och juni 2021. Även här blev det en inbromsning. Antalet mjölkkor i Sverige är nu 301 850, en minskning med 0,5 procent, jämfört med 0,7 procent året innan. I bilden nedan syns hur mjölkkorna fördelar sig över de olika besättningsstorlekarna.

Grafik: Jordbruksverket

Att minskningen av antalet mjölkkor är marginell medan gårdarna fortsätter att minska i antal bekräftas av att storleken på den genomsnittliga besättningen ökar. I år gick den genomsnittliga besättningsstorleken för första gången över 100 kor.  En genomsnittlig mjölkgård i Sverige hade i juni 102 mjölkkor. Korna mjölkar också mer. Enligt Kokontrollens senaste resultat är den genomsnittliga mjölkavkastningen nu 11 009 kilo ECM. Läs mer om den statistiken i Husdjur 10 som kommer ut den 20 oktober.

Antal mjölkföretag i Sverige

2021: 2 955 (-4,3%)

2020: 3 087 (-5,1%)

2019: 3 253 (-6,4%)

2018: 3 477 (-3,7%)

2017: 3 614 (-13,1 %) – obs 2-årsintervall

2015: 4 161

Antal mjölkkor i Sverige

2021: 301 850 (-0,5%)

2020: 303 390 (-0,7%)

2019: 305 570 (-4,3%)

2018: 319 387 (-0,8%)

2017: 322 010 (-4,8%) – obs 2-årsintervall

2015: 338 379

Källa: Jordbruksverket