Ärftlig defekt hos populär tjur

En genetisk defekt har gjort att röda tjurar med Peterslund i härstamningen tagits ur aveln. Men förra året dök defekten upp igen, via en kanadensisk röd tjur som inte testats.

Text Lisbeth Karlsson

VID SRB-FÖRENINGENS digitala årsstämma diskuterades en genetisk defekt som upptäcktes för cirka 5–6 år sedan, men som återkommit i samband med att ett par kanadensiska ayrshiretjurar använts i den svenska röda populationen.

Defekten, AMC, orsakas av ett recessivt anlag som leder till att fostret blir gravt missbildat. Recessivt innebär att anlaget behövs i dubbel uppsättning för att komma till uttryck. Defekten spårades tillbaka till tjuren Peterslund, som på sin tid användes i stor omfattning både i Norden och internationellt.

GENOM ETT TEST har bärare av anlaget kunnat identifieras. Viking genetics testade alla tjurar som härstammade från Peterslund och de som bar på anlaget plockades bort ur användning.

– När den vetenskapliga artikeln om AMC var publicerad gjorde vi informationen officiell och publicerade den internationellt. Ingen information har hållits tillbaka, säger Jakob Lykke Voergaard, avelsansvarig för Viking red.

MEN TESTET FÖR AMC har inte använts i den kanadensiska avelspopulationen. Enligt Thure Bjerketorp vid Växa Sverige testas nordiska tjurar för 42 olika defekter innan de sätts in i avelsarbetet, medan andra länder testar i lägre omfattning.

– Det som föranlett uppmärksamhet nu är att det använts en kanadensisk tjur i Sverige som gett upphov till den här missbildningen hos kalvar. Ingen förstod först varför, men han hade Peterslund långt bak i härstamningen, säger Thure Bjerketorp.

Han uppmanar djurägare som använder egen tjur i besättningen att kontrollera härstamningen eftersom hondjur inte testas och anlaget därmed finns kvar i populationen på den sidan.