Dags att lyfta kon på bordet

I EN GAMMAL seriestripp där en veterinärstudent läste om behandling av häst, stod det ”Skjut!” efter varje åkomma. När Gotlands Djurfristad fick avliva djur vid en kontroll framkom en annan syn på djur, geriatrisk vård i livets slutskede. Och djurägare kommer ibland in med sina pälsklingar till veterinären för att sätta punkt väl sent. Att ha djur är ett ansvar och en nollvision i avlivningar är inte eftersträvansvärt. Varken när det gäller sällskapsdjur eller mjölkkor. När prognosen är dålig och det finns ett djurlidande är avlivning det ansvarsfulla.

Text Ann Christin Olsson

På finlandssvenska finns uttrycket att lyfta katten på bordet. I det här fallet att lyfta den avlivade eller självdöda kon på obduktionsbordet och granska varför hon hamnade där. Hade det varit möjligt att förebygga så att hon gjort en snyggare sorti?

Andelen kor som blir kadaver har ökat i Sverige och i Danmark. Självklart ska inte djurvälfärd och livsmedelssäkerhet äventyras vid varken transport till eller på slakteri. Men många lantbrukare vittnar om en ökad känsla av rättsosäkerhet. Man avlivar hellre en ko än oroar sig för en hård bedömning och risk för åtalsanmälan. Något Jordbruksverket lyft i sin vägledning för officiella veterinärer.

I Danmark motsvarar kadaverkorna tio procent av nötköttskonsumtionen. Det är också en fråga om matsvinn. Ett annat perspektiv gav mathistorikern Richard Tellström i höstas med att kött förr i tiden var så dyrbart att man tog tillvara även självdöda djur.

Att återinföra nödslakt är inte enkelt. Ett sätt att öka andelen kor som kan skickas till slakt kan vara ett slutgödningsstall på gården för att sinlägga och ta hand om kor som blivit skruttiga.

EN ANNAN ORSAK till en ökande andel kadaver är en mer restriktiv syn på antibiotikabehandling, där djur med dålig prognos inte bör behandlas ur resistenssynpunkt. Det kan vara tråkigt i det enskilda fallet, men bra för flocken på sikt, både djur och människor.

Annat går att påverka. En hög andel avlivade kor i en besättning kan bero på problem med djurhälsan och förebyggande insatser ge bra resultat. Det är en balansgång, ett mål att korna ska bli äldre innebär en ökad risk för att kor blir sjuka och behöver avlivas.

Danskarna är rättframma. Alla mjölkgårdar får ett årligt dödlighetsbrev där de som ligger högt i kadaverandel uppmanas ta tag i det ihop med sin veterinär. Är det dags att vi på svenskt vis slutar gå som en katt kring het gröt? Både för djurvälfärden och matsvinnet.

reporter anki.olsson@vxa.se 010-471 06 54