Installning i Husdjur 8

Det drar ihop sig till installning och det är också temat för senaste numret av Husdjur. Där besöker vi bland andra Olasgård i Valinge, vars stallrutiner gett dem en plats bland Sveriges 20 högst avkastande besättningar.

Tema: Installning

Det är mycket som ska stämma för att korna ska mjölka bra. Familjen Lagerstedt på Olasgård har trimmat detaljerna och delar med sig av sina tolv steg till tolv ton.

Några andra som har koll på detaljerna är Årets vallmästare, Lisbeth och Tomas Riberth i Guarp. Vi har låtit två rådgivare räkna på ekonomin i deras vallfoder, från fält till foderbord. Siffrorna bekräftar vikten av ett vallfoder av högsta kvalitet, särskilt när foderpriserna stuckit iväg. Vad det beror på är en annan fråga som vi djupdyker i. Dessutom har vi gått igenom årets vallskörd hittills, samt frågat några rådgivare hur den bäst används i foderstaten.

Forskning

Dräktighetsförluster, mastit hos mjölkkameler (!) samt automatisk övervakning av parasiter är ämnena för forskningsartiklarna i detta nummer.

Stämmor

Avelsföreningarnas stämmor har under sommaren arrangerats både fysiskt och digitalt. Vi berättar vad som hände i jersey-, SRB- och holsteinföreningen, samt hyllar årets pristagare.

Ekonomi

Det finns saker som talar för ett lönsamhetslyft, det är slutsatsen i Harald Svenssons marknadsanalys. Och siffrorna från EU-kommissionen visar på ett ovanligt högt junipris på mjölken i de flesta europeiska länderna.

Kvalitet på Almnäs bruk

När Almnäs bruk byggde nytt valde de att minska besättningen. Läs om beslutet och hur företaget har tänkt kring sin nya ladugård.

Generationsskifte

När svärmor behövde opereras tog Louise Josefsson över ansvaret för ladugården. Det blev så lyckat att lösningen blev permanent. För Husdjur berättar Louise Josefsson om hur hon lagt upp arbetet så att både kor och människor ska trivas.

Kor vi minns

Vi gör en avstickare till Finland och möter Inga, en ko med sisu. Det är den första 100-tonnaren på Sjöskogs lantbruk i Purmo där Niclas Sjöskog nu hoppas på fler kvigkalvar.

Allt det och mycket mer i Husdjur nummer 8, med utgivningsdag 25 augusti 2021.

Husdjur finns också som e-tidning, gratis för alla prenumeranter.

Du som saknar en prenumeration kan teckna den här och få omedelbar tillgång till e-tidningen.