Mjölkföretag fortsätter att minska

Antalet mjölkföretag i Sverige fortsätter att minska i en jämn takt. I juni förra året fanns det 3087 företag med mjölkproduktion i landet.

Text Linda Grimstedt

Med undantag för 2018 har antalet mjölkföretag i Sverige de senaste åren minskat med cirka 6 procent per år. Mellan juni 2019 och juni 2020 minskade antalet mjölkföretag med 5,1 procent visar nya siffror från Jordbruksverket. Det motsvarar 166 mjölkföretag.

I figuren nedan syns hur utvecklingen fördelar sig mellan olika besättningsstorlekar.

Figur B.png
Illustration: Jordbruksverket

Jordbruksverket har för 2020 gjort en så kallad totalundersökning vilket gör att statistiken är mer omfattande och därmed publiceras senare än vanligt. Redan den 15 februari kommer nya siffror över antalet mjölkföretag i december 2020. Med nuvarande minskningstakt är det faktiska antalet mjölkföretag i dag förmodligen runt 3000 stycken. 

Även antalet mjölkkor minskade mellan juni 2019 och juni 2020. Här blev det dock en inbromsning. Antalet mjölkkor i Sverige är nu 303 390, en minskning med 0,7%.

Att minskningen av antalet mjölkkor är marginell medan gårdarna fortsätter att minska i antal bekräftas av att storleken på den genomsnittliga besättningen ökar. En genomsnittlig mjölkgård i Sverige hade i juni förra året 98 mjölkkor. Korna mjölkar också mer, eftersom mjölkinvägningen ökade under förra året.

Enligt Kokontrollens senaste resultat (19/20) är den genomsnittliga mjölkavkastningen nu 10 679 kilo ECM, en ökning med 262 kilo.

Fakta/Antal mjölkföretag i Sverige

  • 2020: 3087 (-5,1%)
  • 2019: 3253 (-6,4%)
  • 2018: 3477 (-3,7%)
  • 2017: 3614 (-13,1 %) – obs 2-årsintervall
  • 2015: 4161

Källa: Jordbruksverket

Fakta/Antal mjölkkor i Sverige

  • 2020: 303 390 (-0,7%)
  • 2019: 305 570 (-4,3%)
  • 2018: 319 387 (-0,8%)
  • 2017: 322 010 (-4,8%) – obs 2-årsintervall
  • 2015: 338 379

Källa: Jordbruksverket