Mjölkföretagarnas ålder ökar

Det har skett en förskjutning över 17 års tid där nästan var femte mjölkbonde nu är över 65 år.

2 633 av de 3 087 mjölkgårdar som fanns 2020 klassificeras som ett mjölkföretag, det vill säga att mjölken är huvudsaklig driftsinriktning. Diagrammet visar åldersfördelningen för de 2 124 av dessa företag där mjölkföretagaren är enskild näringsidkare. De 509 mjölkgårdar som drivs som juridiskt bolag ingår inte.

Källa: Jordbruksverket

Text: Ann Christin Olsson