Stopp för studie om djurvälfärd utan bete

Regionala djurförsöksetiska nämnden avslog LRF mjölks ansökan att göra en pilotstudie om djurvälfärden i fem mjölkkobesättningar med moderna lösdrifter i sommar.

LRF och Växa Sverige ville tillsammans med forskningsinstitutet Rise göra en pilotstudie om djurvälfärden hos kor som tillbringar sommaren i moderna lösdriftsstallar utan att släppas på bete.

Men försöksetiska nämnden gjorde bedömningen att ”nötkreatur har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden” och att det inte innebär en förbättring i djurens livskvalitet att inte få gå utomhus.

Djurvälfärd året om

Peter Kofoed, chef för LRF mjölk, är besviken och menar att om stallar byggs för att kunna ge en bra djurvälfärd över stallperioden så borde de kunna fungera också under betesperioden:

– Jag och hela projektgruppen är naturligtvis besvikna på nämndens ställningstagande. Vi får tänka om, men det kommer inte att hindra oss.

LRF mjölk planerar att tillsammans med Växa Sverige och Rise fortsätta med de delar av projektet som inte kräver djurförsöksetiskt tillstånd.

Vill söka fakta

Tanken med studien var att hitta parametrar för att objektivt mäta djurvälfärd. Ofta görs subjektiva bedömningar utifrån vad människor tror att djuren vill. Men i projektet Djurvälfärd 365 vill man undersöka om moderna lösdrifter kan erbjuda god djurvälfärd på stall. Det kan till exempel vara utifrån djurhälsostatistiken, data i kokontrollen och beteende.

Peter Kofoed betonar att LRF mjölk inte verkar för att kor inte ska få komma ut på bete. Men i Livsmedelsstrategin finns en intention att öka svensk mjölkproduktion och då måste den vara konkurrenskraftig. Beteskravet gör att större gårdar kan tveka att utöka sin produktion. Sedan EU-medlemskapet har mjölkinvägningen minskat och förprövningsstatistiken visar en för långsam föryngring av kostallarna.

Text: Ann Christin Olsson