Nya råd kring sintid och juverhälsa

Rekommendationerna kring rutiner vid sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor har förtydligats.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Även om mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare i huvudsak följer rekommendationerna vid sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor finns en förbättringspotential. Det visar en enkät som gjorts av SVA, Växa Sverige och Distriktsveterinärerna.

När nykalvade mjölkkor får mastit är orsaken ofta bakterier som infekterat juvret i samband med sinläggning eller under sinperioden. Goda skötselrutiner under denna tid minskar risken för infektion.

En låg mjölkproduktion vid sinläggning ger en lägre risk för mastit och med planering kan juvret få tillräcklig vila till nästa laktation.  

– Det är viktigt att man inte drar ut på tiden utan genomför sinläggningen under högst fyra till fem dagar, säger Karin Persson Waller, statsveterinär på SVA.

Målet: Friska Nykalvade kor

En del av mastiterna hos nykalvade mjölkkor orsakas av bakterieinfektioner som fanns i juvret redan innan kon sinlades. Dessa kor har ofta subklinisk mastit med ett förhöjt celltal. Det kan vara aktuellt att behandla med juvertuber med långtidsverkande antibiotika i samband med sinläggning. För ett gott behandlingsresultat är det viktigt att man väljer rätt kor, det vill säga kor som har infektioner där antibiotika har god effekt.

Karin Persson Waller bedömer att det kan finnas utrymme att behandla fler kor än man gör i dag. Den här behandlingen har ofta god effekt både för den behandlade kons juverhälsa och för att minska smittspridningen.

– Det är viktigt att rutinerna alltid utgår från besättningens förutsättningar. Vägen till målet friska nykalvade kor varierar, säger Karin Persson Waller.

De nya rekommendationerna tar även upp användning av interna spenförslutare vid sinläggning. Något som inte är så vanligt i Sverige. Både vid sintidsbehandling och spenförslutare är det viktigt att vara uppmärksam både på risken att föra in bakterier och orsaka mekanisk skada i spenkanalen.

Mer info på www.juverportalen.se.