Robert brinner för fjällkon

Fjällkon är det självklara valet av koras hos Robert Eklundh. Hon passar både på gården i sig och hos dess ägare. Men för framtiden oroar sig Svensk fjällrasavels vice ordförande över rasens föryngring.

Redan som 18-åring, 1995, var han med och startade fjällrasföreningen som då bröt sig loss ur SKB-föreningen. Några år senare blev han invald i styrelsen. Någon annan ko än fjällkon har aldrig varit aktuell för Robert Eklundh.

– Hennes mjölkkvalitet är det absolut viktigaste. Och hennes foderomvandlingsförmåga och betessätt. Hon äter ju på ett annat vis, säger Robert Eklundh och beskriver en pigg och rörlig ko som finner näringsrikt bete över stora områden.

Robert Eklundh, vice ordförande i Svensk fjällrasavel. Foto: Linda Grimstedt

– Det kan ju vara nödvändigt att ha den egenskapen i en framtid av något slag. Då vore det ju dumt om den egenskapen inte finns längre.

Han återkommer ofta till det, fjällkons unika egenskaper som i dag kanske värderas högst av entusiaster och enskilda mejerister, men som i en framtid med ett förändrat klimat skulle kunna visa sig viktiga dels för andra kopopulationer, dels för mjölkproduktion på marker där andra raser har svårare att tillgodogöra sig sitt näringsbehov.

– Jag tror att hon har en framtid på grovfodersidan. Hon har en fantastisk mjölkkvalitet och hon kan producera på grovfoder.

Minskar i antal

I dag finns majoriteten av de mjölkande fjällkorna hos 10-15 gårdar, vilket gör det sårbart så snart någon slutar. I redan avskrivna stallar, som än så länge även kan vara uppbundna, går det att fortsätta driva en lönsam mjölkproduktion. Men med föryngringen är det sämre.

Fjällkon försvarar ju inte sin båsplats i ett nybygge, eftersom båsplatsen är för dyr. Det finns ingen som kan bygga en ny lösdrift och fylla den med fjällkor säger Robert Eklundh och pekar på bankernas krav på vissa avkastnings- och intäktsnivåer.

Pigg och vaken

På hans gård Anders Hans kommer arbetet med att bevara och utveckla den mjölkande fjällkon att fortsätta på det vis som passar både korna och dess ägare väl. I ett lagom tempo där saker kostar lite mindre och får ta lite längre tid. Men som varken pressar korna, ägaren eller ekonomin. Robert Eklundh känner utmaningarna till trots ingen personlig tyngd över sina axlar och gläds åt sina kor och deras unika personligheter.

– Det är en pigg och vaken ko. Jag tycker hon är mer intelligent än andra. Det kan vara en fördel ibland – och en nackdel ibland.

Läs hela porträttet med Robert Eklundh i Husdjur nummer 9 2021. Texten finns även i vår e-tidning, gratis för alla prenumeranter: https://etidning.husdjur.se/1337/husdjur/447869/2021-09-22