På spaning efter framtidens kalvar

Anna Catharina Berge är veterinär epidemiolog, baserad i Belgien och har nyligen gett ut boken The healty dairy calf.


I MJÖLKBRANSCHEN världen över finns en starkare inriktning på att göra produktionen mer motståndskraftig mot svårigheter. Det ger ökad uppmärksamhet på biosäkerhet, minskad antibiotikaförbrukning, förbättrad hälsa och ökad produktivitet. Därmed ökar också fokus på kalvarna på gårdarna.

Det finns olika strömningar, en till en mer ekologisk och naturnära produktion, och en annan som fokuserar på ökad produktion per produktionsenhet. Men oavsett om jag befinner mig på en mjölkgård i Sverige, Ryssland, Turkiet eller Belgien, ekologisk eller konventionell produktion, liten eller stor gård, så finner jag oftast samma utmaningar. Intresset för att sätta kalvarnas hälsa och tillväxt i hög prioritet är gemensam.

Jag älskar att jobba med kalvar. Dessa unga nötkreatur som definitivt inte ska ses som en biprodukt av mjölkproduktionen, utan som framtiden för alla mjölkproducerande bönder.

MITT ARBETE handlar därför om att få gårdar att anpassa sina system till kalvens behov. Endast en kvigkalv som får sina fysiska behov uppfyllda kan bli en framtida bra mjölkproducent! I flera decennier har vi arbetat med flertalet olika kontrollprogram inom mjölkproduktionen. Kontroll av mastit, klövhälsa, välfärd, tuberkulos, brucellos, leukos, salmonellos, respiratoriska sjukdomar, antibiotikaförbrukning, och så vidare. Men nu börjar alla dessa kontrollprogram smälta samman till ett enda stort: befrämjad djurhälsa, välfärd och produktivitet för att försäkra människor om tillgången till högvärdiga och säkra mjölkprodukter.

Med ökande utmaningar både från politik, konsument och klimat, så måste mjölkproducenten finna sin balans. Det innebär att analysera sin egen produktion för att finna de svaga punkterna, och att sätta upp mål som möjliggör den produktionsform som man vill ha, där djurens hälsa och välfärd står i fokus.

Fler och fler inser att det lönar sig bättre att befrämja djurhälsa än att behandla sjukdomar. Det tar glädjen ur arbetet när de unga kalvarna måste starta sitt jordeliv i en ständig kamp mot sjukdomar. Sätt klara mål för hur dina kalvar skall växa och må och för hur du skall bli av med kroniska problem. Det ger förnyad glädje och inspiration i det dagliga arbetet.

DET GÅR DOCK inte att nå högsta kompetens och kunskap om vad som är bäst för sin egen produktion, utan att titta utanför landets gränser. I mitt arbete hämtar jag kunskap och goda exempel från ett flertal olika länder. Till exempel läste jag nyligen en fransk vetenskaplig artikel om risker för kryptosporidios hos kalvar till amkor i mjölkbesättningar, och jag har läst många nordamerikanska studier om kalvhälsovärdet av parhållning av mjölkkalvar.

Var inte rädd för kunskapen som kommer från utanför Sverige, utan sök upp den. Då blir din gård mer beredd på att möta vår globaliserade framtid och jag uppmanar dig att satsa hårt på dina kalvar!

Har du något ämne du vill att vi ska skriva om i Husdjur? Eller vill du själv skriva? Hör av dig till oss på Husdjurs Facebook, epost husdjur@vxa.se eller telefon 010-471 09 42.