När Uppdrag granskning kom på oväntat besök

Gunnar Gidefeldt är kommunikationschef på LRF och har haft samma tjänst på Arla och TV4.


FRÅN PRODUKTIONSSTARTEN för cirka 30 år sedan har gården levererat 80 tusen smågrisar. Över 100 tusen nyfikna besökare har tittat på verksamheten för att lära sig mer om ekologiskt lantbruk. Här gäller full transparens dygnet runt. Det finns inget att dölja.

Men en dag ringer journalisten och plötsligt sitter bondeparet på den anklagades bänk. Ett åtal ska inom kort upp i tingsrätten. En veterinär på slakteriet gjorde 2018 en åtalsanmälning efter att ha upptäckt en halt sugga.

Journalisten vill nu ha en intervju. Bonden avböjer med motiveringen att de först vill invänta rättsprocessen. ”Men det spelar ingen roll, du kommer ändå att bli betraktad som en djurplågare”, avslutar journalisten, enligt bonden, deras samtal.

Från den stunden lever paret med dubbel ångest. Dels väntar tingsrättsförhandlingar, dels kommer de att hängas ut på bästa sändningstid i TV.

Åtalet ogillas efter en rekordsnabb överläggning.

JOURNALISTEN HÅLLER dock sitt löfte. De framställer honom som en djurplågare. ”Ord står mot ord”, säger programledaren. Läser man hela domen står det klart att det inte finns några som helst belägg för att suggan levererades skadad till slakteriet. De vann i rättssalen men förlorade i TV. I dessa tider känner jag en genuin olust över att ägna mig åt mediekritik. Men det vore samtidigt fegt av mig att hålla tyst.

Jag känner faktiskt en enorm besvikelse mot Uppdrag granskning, som ju är programmet detta handlar om.

”UG” är en medial institution. De har under åren satt makten under lupp med blicken riktad uppåt i samhällsstegen. Fokus har varit att avslöja missförhållanden, svågerpolitik, rättsskandaler, korruption med mera. Sverige hade faktiskt varit sämre utan deras viktiga arbete.

SÅ KOMMER FYRA PROGRAM under ett år om svenskt lantbruk som ställer enskilda bönder mot väggen. Med dold kamera. Man kan verkligen fråga sig varför?

Det finns naturligtvis problem i vår bransch, och det visste vi ju redan. Branschen jobbar därför konstant med att förbättra arbetet med de bönder som inte klarar omsorgen av sina djur. Kontrollorganen likaså. Vem som helst kan ringa länsstyrelsen och ta del av alla handlingar. Ingenting i UGs program pekar mot att det finns ett systemfel eller att omfattningen är särskilt stor eller okänd.

Men ändå väljer de att misstänkliggöra en hel bransch och så tvivel kring den svenska matproduktionen.

Kan svaret på frågan vara så enkelt som att program om djur som far illa drar tittare och väcker engagemang?

UG-tåget drar nu vidare. Kvar lämnar de efter sig en bransch med enskilda bönder som känner sig utpekade och en befolkning som tappat förtroende för svensk djurproduktion.

De tittade uppåt men valde att sparka nedåt. Jag känner inte igen UG längre.

Har du något ämne du vill att vi ska skriva om i Husdjur? Eller vill du själv skriva? Hör av dig till oss på Husdjurs Facebook, epost husdjur@vxa.se eller telefon 010-471 09 42.