Ko-mplicerad matematik

Victoria Thuillier är hållbarhetsexpert på LRF Mjölk och tycker om hela kon, precis som hon är.


NÄR JAG VAR LITEN fick vi barn turas om att räkna kor när vi tog hem dem från betet innan kvällsmjölkningen. Ofta gick gruppen en bit genom skogen och där dröjde flera sig gärna kvar och åt blåbärsris på vägen hem. Så det gällde att räkna in alla 24, varken mer eller mindre, helt exakt. Det var ett lagom antal att lära sig räkna på, samtidigt som vi barn gjorde nytta.

Så småningom höjde vi ribban och lärde oss öron-nummer. Det var små klipp i örat som motsvarade en siffra och tillsammans bildade ett ID-nummer. Lite som att bilda ett tal med romerska siffror.

På universitetet räknade vi ko-matriser. Matrisen användes för att beräkna hur olika egenskaper ärvs ner inom aveln. Det kunde gå åt flera sidor papper med uträkningar för att komma fram till ett exakt resultat. Jag minns speciellt en gång, när jag fick ett decimaltal under en tenta. Pulsen gick upp. Fyrtiofem minuter kvar. Frågan trettio procent av betyget på hela kursen. Räkna om, räkna rätt. Äntligen ett exakt svar. Kursen gick bra.

När jag fick jobb som rådgivare kom kalkylkon. Det gällde att sätta tillräckligt bra siffror på kon och fodret för att kunna räkna ut hur olika val skulle påverka lönsamheten på ett ungefär. Djurflöden, vad väger en rundbal, klöverandel. Exaktheten bortblåst.

Annat var det med djurenhets-kon. Den kon är olika mycket värd beroende på om vi räknar på miljö eller stöd och ersättningar. Djurtätheten till exempel, förhållandet mellan foderareal och djurenheter, en kvot utan slut som löper in i oändligheten. Samma ko men liksom både exakt och ungefär på samma gång.

NU ÄR JAG INNE på utsläpps-kon. Sätt in henne i en livscykelanalys. Allokera eller fördela. Bestäm hur mycket som hör till kon eller andra delar av företaget, till sektorn, landet eller EU. Räkna om växthusgaserna till koldioxidekvivalenter, eller inte. Fundera på om resultatet är intressant ur ett 10-, 30- eller 100-årsperspektiv. Här är ingenting exakt. Ko-mplext. Men även utsläpps-kon är grund för många viktiga beslut.

Som skrivbordsmänniska skulle jag kunna fråga mig om kon ens finns utan siffror? I pausen mellan teamsmöten söker jag spellistor med ljud av kor som betar eller idisslar. Verkligheten kommer i kapp när jag öppnar fönstret på hemmakontoret och får en dust av gödsellukt. Vårbruk. Skönt att hela kor snart går och betar på andra sidan stängslet igen. Från datorskärmen kan jag titta upp och räkna dem. Helt exakt, varken mer eller mindre. Fast med plastöronmärken förstås.

Räknesätten kommer och går, men den exakta kon består.

Har du något ämne du vill att vi ska skriva om i Husdjur? Eller vill du själv skriva? Hör av dig till oss på Husdjurs Facebook, epost husdjur@vxa.se eller telefon 010-471 09 42.