Tema företagande i Husdjur 2

Nu finns ett nytt nummer av Husdjur ute. Temat är företagande där strategier för växande företag står i fokus.

Tema: Företagande

Andreas Sjöberg i Ydre driver sitt mjölkföretag på mestadels arrenderad mark. Att växa genom att utöka arealen är en utmaning och han har därför fått hitta andra vägar för att kunna öka djurantalet.

Vi möter också Mikael Palm på skånska Högalid som har tre strategier som grund för sitt företagande. Och så gör vi ett besök hos Anders Nilsson med familj på Skråmered i Halland, som nyligen utsågs till Årets mjölkföretag 2021.

Forskning

Nettoproduktionen av livsmedel ökar när mjölkkor utfodras med foder som människor inte kan äta. Harvning sprider parasiter på bete, snarare än håller trycket nere, och navelinfektion är en vanlig orsak till blodförgiftning hos kalvar.

Årets vallmästare

Finalisterna till Årets vallmästare är klara. Guarp, Buckarby och Brismene är gårdarna som gör upp om titeln Årets Vallmästare 2021.

Företag

Under vinjetten företag tittar vi i det här numret på hur den nye presidenten Joe Biden kan tänkas påverka den amerikanska mjölkproduktionen. Vi tittar på Arlas resultat för 2020, analyserar en irländsk studie av marginalerna i mjölkproduktionen, går igenom den nya statistiken över antalet mjölkföretag i Sverige, samt visar siffrorna över förprövade platser för mjölkproduktion.

Porträttet: Jan Bierma

Jan Bierma är den nederländske bondsonen som blev rådgivare och sedan chefredaktör för den internationella tidskriften Holstein international. Tidningen som går ut till 55 länder på fem språk har sitt säte i Laholm.

Kor vi minns: Stjärna

Stjärna hade vip-status i besättningen i Östra Sörby på Öland där djurskötaren Ellinor Johansson tog henne till sitt hjärta.

Allt det och mycket mer i Husdjur nummer 2 med utgivningsdag 24 februari 2021.

Du som prenumerant kan också läsa tidningen digitalt i vår e-tidning.