Tjurstationen i Skara stängs

Viking genetics stänger tjurstationen på Örnsro i Skara. Därmed är det slut på produktion av tjursperma för mjölkproduktion i Sverige.

Det är den tekniska utvecklingen som ligger bakom att Viking genetics nu koncentrerar all sin produktion av tjursperma till sin anläggning i danska Assentoft. Det framgår av ett pressmeddelande på företagets hemsida.

Dels har användningen av genomisk selektion gjort att behovet av avelstjurar har minskat, dels ökar efterfrågan på könsseparerad sperma, vilket kräver en speciell typ av utrustning.

Mer lönsamt

Enligt Viking genetics är anläggningen i Assentoft den enda som motsvarar de kraven. Företaget menar också att spermaproduktionen blir mer lönsam och konkurrenskraftig genom att samlas till en produktionsanläggning.

Enligt planen ska spermaproduktionen vid Örnsro stängas i slutet av tredje kvartalet nästa år, det vill säga omkring september. Vad anläggningen därefter ska användas till framgår inte av pressmeddelandet.

Växa skriver i ett pressmeddelande att det nu inleds ett arbete med Viking genetics kring att hitta nya tjänster inom svenskt lantbruk för de anställda i Skara. 

– I Växa beklagar vi situationen för de anställda i Skara. Men vi ser att efterfrågan är stor på kompetent personal och det pågår ett arbete med att lösa situationen på bästa sätt för de anställda, säger Per-Johan Svensson, styrelseledamot Växa.

Inköp som vanligt

Vare sig avelsprogrammet eller inköpen av tjurar från Sverige, Finland och Danmark ska enligt Viking genetics påverkas av flytten till Assentoft.

Text: Linda Grimstedt