Val i Arla skjuts upp ett år

Valet till förtroendeposter inom Arla skjuts upp till nästa år, efter förslag från svenska medlemmar i representantskapet.

Enligt Arlas stadgar ska val till styrelse, representantskap, och kretsråd hållas vartannat år. Men tack vare ett förslag från 38 svenska medlemmar i representantskapet blir det den här gången tre år mellan valen, vilket Landbrugsavisen var först att rapportera om.

– Vi tycker det är en viktig fråga. I ett internationellt kooperativ är det viktigt att träffas och ses när vi genomför valen. Det är en helt annan sak när vi möts nationellt, då känner vi oss tryggare med teknik och så, säger Mats Larsson på Stallbergs lantbruk som är regionordförande för Arla Västra Sverige.

Noggrant övervägande

Förutom att det är viktigt att valen inte ska kunna ifrågasättas på grund av eventuellt teknikstrul, menar han att utvärderingskommittén behöver få träffa och intervjua de personer som eventuellt ska föreslås till nyval till styrelsen personligen. Han tror också att valdeltagandet till kretsråden skulle påverkas negativt av digitala möten.

Vid ett extrainsatt representantskapsmöte i februari vann det svenska förslaget gehör med 162 röster mot 20.

– Men det var efter en lång och intensiv diskussion vilket är naturligt. Det är verkligen en fråga att tänka igenom på djupet om man ska skjuta upp ett val, menar Mats Larsson som betonar att Arlas styrelse hållit sig utanför diskussionen.

Flera framtidsfrågor

Nu dröjer det alltså ett år tills nästa val inom Arla. Och när de förtroendevalda på olika nivåer kan börja mötas fysiskt igen ser Mats Larsson fram emot spännande ägarfrågor att hugga tag i.

– Det vi längtar efter att ta tag i är en ny strategidiskussion. Det kommer att uppta vår tid i ett till två år framöver.

Är det något särskilt du tänker på?

– Det jag känner bubblar lite är att det blir fler och fler mjölksortiment och koncept och fler sätt att få betalt för den mjölk vi producerar. Den diskussionen hade jag gärna sett att vi hade tagit innan förändringen med djuromsorgsmjölken.

Mats Larsson tycker också att det behövs en diskussion kring hur ägarna ska leda och styra ett stort och komplext företag som Arla i framtiden. Något som kommer att kräva allt från möten på gårdsnivå till över landsgränserna. I diskussionerna kan också hans hjärtefråga om att på något vis kunna förränta det kapital som ägarna har i Arla komma upp.

Text: Linda Grimstedt