Enkla lösningar på Andarve

Att arrendera har varit ett bra sätt att prova på att driva en mjölkgård. Det är en helt annan situation jämfört med att vara anställd.

Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Simon Larsson, 32 år, sambon Pernilla Olofsson, 36, och barnen Engla, 11, Joline, 7, och James, 4 år.

KOM IN I YRKET: Simon har gått på Lövsta naturbruksgymnasium och jobbat som avbytare och djurskötare. Var inte självklart att ta över gården, men när föräldrarna Ing-Mari och Bertil Larsson ville avveckla ville han och sambon prova på det. Pernilla har gått barn- och fritidsutbildning och jobbat inom äldrevård och förskola.

ARBETSFÖRDELNING: Simon håller i pappersarbete och växtodling. De hjälps åt i djurskötseln, Pernilla mjölkar ofta och Simon utfodrar.

BESÄTTNING: 36 kor, framför allt holstein. Avkastning 10 600 kilo ECM, 4,4 procent fett och 3,5 procent protein. 197 000 i celltal.

STALL: Korna tas in och mjölkas i gamla uppbundna stallet, annars utedrift med båghallar, se Husdjur 11 2021. Kvigorna på djupströ i en öppen lösdrift.

UTFODRING: Fri tillgång till vallensilage i foderhäckar. Tre olika kraftfodergivor; högmjölkare 10 kilo kross och 5 kilo koncentrat, mellanmjölkare 10 kilo kross och 2 kilo koncentrat, lågmjölkare 5 kilo kross och 2 kilo koncentrat.

AVEL: Har haft egen tjur i fem år, det var enklaste sättet att fixa dräktigheterna som nystartad. Men har börjat seminera korna i år. Målet nu är att bygga upp koantalet. Vill ha exteriört jämna djur som kommer att funka med robotmjölkning.

INVESTERINGAR: Senaste investeringen är ytterligare två båghallar. På sikt är planen en robotladugård.

KO VI MINNS: 744 Ada, född juni 2010 (far Onsild, morfar egentjur och mormorsfar Ladog) har fått tio kalvar på nio kalvningar, senaste kalvningen 12 september, fortfarande god juverhälsa och still going strong.

HOBBY/SEMESTER: Korna är hobby för Simon, trädgården för Pernilla. Varit lediga fem mjölkningspass i år. Då blir det utflykter med barnen, bland annat åka och bada på sommaren.

LÖNSAMHET: En tuff start med lågt mjölkpris 2016 och sen torka 2018. Anser att det politiskt görs för lite för att stötta bönderna då Sverige är ett av få länder där jordbruk ses som miljöfarlig verksamhet.

I juni 2021 fanns det

126 företag med mjölkproduktion i Gotlands län.

Källa: Jordbruksverket

Andarve gård

Gård: Andarve gård, När, Gotland. Arrenderar gården sedan 2015, generationsskifte påbörjat. Växtodling: 88 hektar åker, varav 63 vall och 25 vete och korn. 15 hektar strandbeten + skötselavtal. Konventionell.