Familj med tro på mjölken

Birgitta och Bengt Jacobsson har alltid lyft fram det positiva med att vara mjölkbönder och fokuserat på det som går att påverka. Det har lagt grunden för barnens intresse för jordbruk.

Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Birgitta och Bengt Jacobsson, 63 år, med sönerna Adam, 27, och Alexander, 30. Adam är sambo med Lina Lundberg och de har dottern Hjördis. Alexanders fru heter Mikaela och de har barnen Axel, Agnes och Ingrid.

KOM IN I YRKET: Bengt tog över gården med 45 kor 1986. Bröderna Adam och Alexander är sjätte generationen, i dag anställda på gården, men ett generationsskifte förbereds. Jacobssons skog och lantbruk är ett aktiebolag där de successivt ska ta över ägandet. Båda bröderna har gått naturbruksgymnasium.

ARBETSFÖRDELNING: Birgitta jobbar utanför gården, men sköter pappersarbetet. Bengt och Alexander ansvarar för maskiner, robotar och utgödsling och Adam för djur.

BESÄTTNING: Cirka 140 årskor. Krav-produktion. Avkastning cirka 9 600 kilo mjölk per ko och år. Hälften holstein, hälften SRB, plus tre jerseykor.

STALL: Varm lösdrift. Smalt foderbord med kor på ena sidan och ungdjur på andra. Tycker det är skönt med alla djur i ett stall. Två mjölkningsrobotar, styrd kotrafik.

UTFODRING: Hade mixat foder först men med färdigfoder och rundbalar blev det för torrt, fick tillsätta mycket vatten i mixen. Har satt in kraftfoderautomater förutom att korna får färdigfoder i mjölkningsstationerna. Rullar numera upp balarna på foderbordet.

AVELSMÅL: Medelstora kor med mycket mjölk och bra mjölkbarhet. Vill få upp halterna i mjölken. Viktigt med bra ben.

INVESTERINGAR: Har senast satt in två vattenkar eftersom vattenkopparna vid foderbordet lätt sätts igen av rundbalsensilaget. Plus låsbar front vid foderbordet för att underlätta hantering av djuren och att nackbommen gav tryckskador i nacken. Till de bästa investeringarna hör mjölkrobotarna och minilastaren.

KO VI MINNS: 630 Malin efter Burdette och Iceman som Adam tävlat och vunnit med på bland annat Avelskon i Väst. Bästa röda ko i Jönköping, 480 Fröken, efter Oblique och Långbo exteriörbedömd med 90 respektive 91 i helhet.

I juni 2020 fanns det 309 företag med mjölkproduktion i Jönköpings län.

Källa: Jordbruksverket

Jacobssons skog och lantbruk

Gård: Jacobssons skog och lantbruk, Rödje gård, Tranås i Småland. Växtodling: 160 hektar åker, varav 100 hektar är arrende. Odlar 100 hektar vall och 60 hektar helsäd (havre eller korn med ärt, eller rent korn). 60 hektar naturbete. 100 hektar skog. Tre vallskördar, enbart rundbalar. Egna maskiner, lejer in gödselkörning.