Får allt djupare rötter i Sverige

Nu flyttar kvigorna hem till Finngårdarna och det nybyggda ungdjursstallet. Ett försök med amkor har blivit så lyckat att det utökas.

Text & foto: Linda Grimstedt

FAMILJ: Henk och Leonie Berkepies, sonen Jurre, 12, samt fyra barn från tidigare förhållanden hemma i Nederländerna.

KOM IN I YRKET: Kommer från familjegård sen generationer i Nederländerna. Köpte Finngårdarna 2016.

ANSTÄLLDA: Henk på heltid, Leonie på deltid samt tre deltidsanställda.

ARBETSFÖRDELNING: Henk sköter driften samt en del seminering och mjölkning, Leonie sköter ekonomi, administration och strategi samt hoppar in vid behov. De anställda mjölkar och sköter ladugården.

BESÄTTNING: 225 kor, 70 procent SRB, resten holstein. Avkastning 9 500 kilo ECM, 4,65 procent fett och 3,53 procent protein. Mjölkar två gånger per dag.

KALVAR OCH UNGDJUR: Tjurkalvar säljs efter två månader. En del kvigkalvar går med amkor, utökar nu med 6–8 amkor. Kvigorna flyttar i dagarna hem, tidigare kvighotell.

BYGGNADER: Lösdrift med liggbås, 3+3 rader och körbart foderbord i mitten. Mjölkar i Westfalia-karusell från 1999. Öppen del med djupströbox och skrapgång för amkor och högdräktiga. Äldre ladugård med kalvboxar.

UTFODRING: Fullfoder med mixervagn. Havre, vete, ärter, åkerböna, rapskaka och ensilage. Kalvar får pastöriserad mjölk i mjölktaxi, 2×3,5 liter per dag plus ensilage och färdigfoder.

DJURHÄLSA: Celltalet stabilt kring 260 000. Klövvård varje månad av kor som ska sinläggas, däremellan verkar Henk själv vid behov.

AVEL: Använder systemet aAa. Avlar för kor som inte blir för stora och som passar i karusellen. Tycker att SRB passar den ekologiska produktionen. Vill ha friska kor som tål klimatet och som klarar sig på foder med lägre värden.

INVESTERINGAR: Något varje år. Nu byggs nytt ungdjursstall. Vill också investera i solenergi, men först behövs ny plansilo, gödselbrunn och nytt underlag i befintlig silo. Troligen robot i framtiden.

FRITID: Innan corona besök i Nederländerna ett par gånger per år. men behöver bli bättre på att vila.

FRAMTID: Vill gärna lämna över en lönsam gård som är bra för djuren och naturen.

I juni 2020 fanns det 66 företag med mjölkproduktion i Dalarnas län. Källa: Jordbruksverket

Finngårdarna Lantbruk AB

GÅRD: Finngårdarna i Sellnäs, Borlänge, Dalarnas län.

VÄXTODLING: 280 hektar, varav 192 hektar vall, 40 hektar bete, 23 hektar havre för tröskning, 15 hektar vete för helsäd och 10 hektar havre för helsäd. Lejer ut all växtodling till en granngård. 25 procent av vallarna läggs om varje år.