”Jag älskar mjölkkor”

Kärleken till mjölkkor fick Josefine Larsson att satsa på en egen gård. Det dagliga arbetet är trivsamt och det är fantastiskt att korna ger så mycket – mjölk, kött och öppna landskap.

Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Josefine Larsson, 29 år.

BAKGRUND: Började jobba efter högstadiet, i butik och som croupier, och läste på Komvux. Gick ettårig jordbruksutbildning på Vretaskolan för att ta över föräldragården. Där fanns det tidigare mjölkkor och sen ekologisk nötköttsproduktion.

KOM IN I YRKET: Tog över driften av en granngård i februari i år. Pappa köpte gården och Josefine arrenderar av honom. Svårt som ung att själv få låna. Har själv köpt djur och maskiner. Jobbade bredvid tidigare ägaren ett halvår, men det är hela tiden nya saker.

ARBETSFÖRDELNING: Driver gården själv med pappa Karl-Evert Larsson och sambon Jonas Berger som sidekickar och den tidigare ägaren Christer Eriksson som mentor. Är automatiserat och går att sköta det på en person. En avbytare har hjälpt till ett par gånger när Josefine behövt vara ledig

BESÄTTNING: 110 årskor, holstein. 11 000 kilo mjölk per ko och år med 4,1 respektive 3,3 procent fett och protein. Celltal under 200 000. Tjurkalvar säljs vid två veckor.

STALL: Det finns fem stallbyggnader och utmaningen är att få till en rationell skötsel. Kall öppen lösdrift till korna. Två mjölkningsrobotar och en robot som utfodrar korna, där roboten själv blandar och utfodrar mixen.

INVESTERINGAR: Senaste investeringen var att köpa inventarierna på Brönnestad. En kommande är att byta mattor i liggbåsen. Bästa investeringen är Vectorn, roboten som sköter utfodringen. Viktigt att kunna investera så att produktionen fungerar utan att man behöver slita ihjäl sig. Korna skulle nog säga raden med uteliggbås längs stallets långsida, här är planen att göra fler.

AVEL: Haft problem med för täta bakspenar. Försöker avla på mer robotvänliga juver. Plus lynne och hälsa. Korna får inte bli större.

DJURHÄLSA: Haft en del problem med kalvningsförlamning och kvarbliven efterbörd. Blivit bättre med saltstenar med magnesium.

LÖNSAMHETEN: Viktigt att ha en bra affärsidé och plan med en realistisk budget, både på helår och månadsvis för likviditeten. Inte bara för bankens skull utan också för egen del. Gäller att hitta rationella lösningar på egna gården.

Brönnestad prästgård

GÅRD: Brönnestad prästgård söder om Hässleholm i Skåne.

VÄXTODLING: 75 hektar åker och 34 hektar naturbete. Odlar vall och majs. Maskinstation sköter allt utom plöjning och harvning.

UTFODRING: En mix på foderbordet av majs- och vallensilage, halm, hp-massa och färdigfoder. Extra smakligt kraftfoder i mjölkningsstationerna.