Har sålt Fin tjur till semin

Gården i Kärven drivs av 17:e generationen, som kan spåras bakåt i familjen till 1600-talet. Intresset för korna är fortsatt stort, framtiden hänger på hur länge uppbundna kor är tillåtet.

Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Ulf Pettersson, 47 år, och sambon Inger Eriksson, 50 år, med barnen Oliver och Louise, 15 och 13 år.

KOM IN I YRKET: Ulf tog över år 2004, har gått tvåårig jordbruksutbildning på Jällaskolan.

ARBETSFÖRDELNING: Ulf sköter arbetet på gården. Pappan Hans-Lennart Pettersson hjälper fortfarande till. Inger jobbar utanför som redovisningskonsult och har hand om kontorsarbetet.

BESÄTTNING: 38 mjölkkor, hälften SRB och hälften holstein, förutom två jersey. 10 954 kilo mjölk med 4,7 och 3,8 procent fett och protein. 12 160 kilo ECM per ko och år. Tjurkalvarna säljs vid en månads ålder.

STALL: Uppbunden ladugård till korna, byggd på 1930-talet, utbyggd 1983. Kvigorna hålls på spalt i lösdrift.

AVEL: Avel är ett stort intresse. Har sålt tre tjurkalvar till semin. Den senaste är SRB-tjuren Fin, som hade det högsta indexet när han sattes in i november 2020 och är dubbelpollad.

DJURHÄLSA: Utmaningen är celltalet. Legat lite högt senaste året, cirka 240 000. Dels går det upp under betesperioden, dels är det några kor som borde gallrats bort.

INVESTERINGAR: Bästa investeringen var att köpa till en grannfastighet, som tidigare arrenderats, för att säkra tillgången på mark.

KO VI MINNS: 248 Lyran, en korsningsko som var den sista kon med horn i besättningen. Hon gick ut 2012 när hon var 16 år och hade mjölkat 160 ton.

FRAMTIDEN: Lönsamheten i mjölkproduktionen är relativt god, frånsett alla timmar som det blir med uppbundna kor. Förbjuds uppbundna kor är det risk för att mjölkkorna försvinner från skogsbygden. När det gäller skogen är det viktigt att värna om äganderätten.

HOBBY/SEMESTER: Intresserade av jakt och sport. Det sistnämnda på tv, till exempel fotbolls-EM. Brukar bli fem dagar semester på sommaren, senaste resan gick till Åland, har nära till färjan i Grisslehamn.

ÖVRIGT: Köpt hyresfastigheter ihop med en kompanjon.

I juni 2020 fanns det 105 företag med mjölkproduktion i Uppsala län. Källa: Jordbruksverket

Kärven

GÅRD: Kärven i Lövstabruk i Uppland. VÄXTODLING: 67 hektar åker varav 50 vall och 17 spannmål. 13 hektar naturbete. 200 hektar skog. Konventionell. Samarbetar i växtodlingen med granne, samäger en del maskiner. Två till tre vallskördar, rundbalar. Med bra ensilage funkar en foderstat med närproducerat koncentrat utan soja.