Nystartade med mjölkkor

Släktgården utanför Järvsö i Hälsingland fick nytt liv när Ewa och Kent satsade på mjölkproduktion och byggde ny ladugård för sin ekologiska besättning.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

FAMILJ: Ewa Mickelmats, 45, och fyra döttrar i åldrarna 14, 15, 16 och 18 år. Sambo Kent Öhman, 52.

ARBETSFÖRDELNING: Kent sköter utfodring och underhåll av maskiner. Eva ansvarar för djuren och ladugården. Maskinstation lejs in för vallskörd med mera.

ANSTÄLLDA: Yakob Sogar, 40 procent, djurskötare. Arbetar utomhus med stängsling, röjning. Dessutom timanställda studenter som är avbytare vid behov.

BESÄTTNING: 53 mjölkande, Kravansluten besättning. Drog ner på koantalet 2018 på grund av torkan. Har därför hög andel förstakalvare i dag.

PRODUKTION: Medelproduktion 9 700 kilo ECM. Tjurkalvar säljs efter avhorning via mellangårdsavtal.

BYGGNADER: Byggde ladugården 2008. Rymmer alla djur från småkalvar till sinkor. 62 koplatser. Mjölkar två gånger per dygn i dubbel 6:a fiskben.

UTFODRING: Stationär mixer för grovfoder samt rälshängd vagn. Har 30–40 procent grönfoder i mixen, resten ensilage. Tre foderstationer för korna, utfodrar färdigfoder. Ungdjur får kraftfoder och kross upp till ett års ålder. Därefter endast fri tillgång på grovfodermixen. Småkalvar kraftfoder till 3–4 månaders ålder, åtta liter helmjölk samt hö.

AVEL: Har fokus på mjölkmängd, hållbarhet och uthållig laktationskurva, ben och juverhälsa. Eva seminerar själv.

KO VI MINNS: Är egentligen en stut. Sam, det är tionde året som han är ”dagispappa” åt kvigorna på betet.

MASKINER: Lejer in det mesta men har egna redskap för jordbearbetning.

SENASTE INVESTERING: Uppgradering av mjölkgropen. Bytte ut ifjol och i år. Planerar även byte till nyare lastmaskin – det står överst på önskelistan.

FRITID: Prioriterar att komma iväg till fjällen en helg eller till och med en vecka varje år. Annars tycker familjen om att åka båt på Ljusnan och fiska.

MÅL: Att höja avkastningen är ett mål för Eva och Kent. Dessutom förbättra kvaliteten på besättningen.

FÖRTROENDEUPPDRAG: Eva är aktiv i den lokala LRF-avdelningen.

I juni 2019 fanns det

111 företag med mjölkproduktion i Gävleborgs län.
Källa: Jordbruksverket

Mickel-Mats

Gård: Mickel-Mats, Järvsö socken, Ljusdals kommun, Hälsingland. Ewa är tionde generationen på gården. Mjölkproduktionen startade på nytt 2008. Växtodling: 120 hektar, övervägande arrenden. Odlar 25 hektar grönfoder (åkerböna/vete), 12 hektar naturbeten. Resterande areal vall och bete. Två vallskördar och treåriga vallar.