Viking genetics om beslutet att stänga Örnsro i Skara

Nya köpmönster av sperma och ett minskat behov av tjurplatser ligger bakom Viking genetics beslut att koncentrera sin spermaproduktion till Danmark.

– Det viktigaste är att vi kan förse våra svenska bönder med så konkurrenskraftigt material som möjligt till ett så bra pris som möjligt. Och samtidigt vara med och konkurrera med de bästa avelsföretagen, säger Lars-Inge Gunnarsson, ordförande i Viking genetics.

Företaget informerade i går om beslutet att stänga tjurstationen Örnsro i Skara. Bakom ligger den snabba förändring som skett inom avelsarbetet, samt på marknaden för tjursperma.

Antal tjurar minskar

Efter bildandet av Viking genetics, ur först Svensk avel och Dansire 2008 och sen finska Faba 2010, hade företaget åtta produktionsplatser i Sverige, Finland och Danmark. Cirka 3000 tjurar hölls på tjurstationerna i upp till fem års ålder under tiden det tog att få dem bedömda och godkända.

I dag kan en första selektion göras redan på gård i samband med födsel. Vid 10 månaders ålder kan en inköpt tjur sen tappas med 75 procents säkerhet för egenskaper. I och med det är behovet av tjurplatser väsentligt lägre, i dag har Viking genetics mellan 400 och 500 tjurar i Skara och danska Assentoft.

– Det kommer att bli färre ändå, i och med att vi samlar dem tidigare och är mer effektiva i vår produktion, säger Lars-Inge Gunnarsson.

Könssorterar dygnet runt

Samtidigt ökar intresset för att köpa könssorterad sperma, något som kräver stora investeringar i teknik. Viking genetics har, enligt Lars-Inge Gunnarsson, till skillnad från många andra avelsföretag valt att själva äga sin utrustning istället för att köpa in tjänsten. Produktionen av könssorterad sperma är i dag förlagd till Assentoft och pågår 24 timmar om dygnet, fem till sju dagar i veckan. Något som i sin tur kräver mycket resurser i form av personal i stallar och laboratorier, samt tjänster därikring.

De tjurar på Örnsro som har visat sig ha tillräcklig spermakvalitet för könssorterade doser transporteras till Assentoft.

– En fördel med det här blir att Viking lättare kan sortera alla tjurar som är sorteringsbara, säger Gustav Jahn, avdelningschef för avel inom Växa som är Viking genetics svenska samarbetspartner.

Både han och Lars-Inge Gunnarsson lyfter vikten av att fortsätta arbeta på gårdsnivå för att få fram bra avelsdjur, både på hon- och handjurssidan. Med genomisk selektion är säkerheten för hondjuren i dag lika hög som för tjurarna vilket ökar fokus på hondjuren. Embryoverksamheten i Sverige fördubblades i år jämfört med fjolåret.

Samma kriterier för inköp

En oro som lyfts fram efter beskedet är att Viking genetics ska vilja köpa färre svenska tjurar när avståndet till tjurstationen ökar. Enligt uppgifter till Husdjur har det hittills inte varit något problem i Finland, där tjurstationen stängde 2018, och Gustav Jahn tror inte att det kommer att påverka inköpen av svenska tjurar heller.

– Viking genetics köper in de bästa tjurarna som passar i avelsprogrammet, oavsett land. Däremot kommer fler av de inköpta tjurarna att vara ett resultat av embryoverksamheten, den är egentligen nyckeln, säger Gustav Jahn som därmed snarare förväntar sig en ökad försäljning av tjurar från Sverige.

Planerar säkerhetslager

En annan fråga har gällt säkerheten kring tillgång på doser om stängda gränser, smitta eller produktionsstopp skulle strypa tillgången av sperma från Assentoft. Det är en diskussion som redan är igång, enligt Lars-Inge Gunnarsson.

– Vi måste ha någon form av säkerhetslager i Sverige och Finland. Men hur det ska se ut måste vi fundera på. För det måste ju också vara aktiva tjurar som finns där.

Försäljning trolig

Personalen vid Örnsro i Skara informerades i går om nedläggningen av tjurstationen. Vad som ska hända med deras arbeten är ännu inte klart. Några kan komma att erbjudas jobb i Danmark, andra kommer att fortsätta att arbeta för Viking genetics i Sverige. Även Växa kommer att vara med och titta på lösningar. Själva tjurstationen kommer förmodligen att säljas.

– Det har vi gjort med tidigare anläggningar. Vi tror inte att vi är bra på att förvalta fastigheter, säger Lars-Inge Gunnarsson.

Linda Grimstedt