Virtuella stängsel testas i Sverige

Redan inför nästa sommar kan det bli möjligt med dispens för virtuella stängsel för nötkreatur på bete i Sverige.

Text Torbjörn Esping

Just nu håller forskningsinstitutet Rise på att anställa en doktorand som kan tänka sig att skriva sin avhandling om virtuella stängsel, en teknik som sedan några år tillbaka är tillåtet för nötkreatur i bland annat Norge. 

Systemet innebär att djuren förses med halsband som varnar, först med ljud och därefter med en lätt elektrisk stöt, om djuren närmar sig och sen passerar den virtuella gräns som ägaren lagt in på kartan.

Planen är att testa systemet på djur som går på naturbetesmark i Uppland den här och nästa sommar. Och doktoranden får ställa in sig på arbete i fält.

– Det kommer att vara krävande, man ska vara ute och göra beteendestudier på djur, för att se hur de reagerar och hur snabbt de lär sig använda de här stängslen, säger forskaren Per Peetz Nielsen, på Rise.

Studerar stötar och reaktioner

Djuren kommer att få ett halsband med GPS och som också kan ge ifrån sig ljudsignaler och en elstöt. Från systemet kommer forskarna att få veta hur nötkreaturen rört sig och hur många varningssignaler och elstötar de fått.

LÄS MER: Virtuella stängsel verkar inte stressa djuren

Forskaren ska i fält studera hur djuren beter sig. Om de förstår varningssignalerna och hur de reagerar på elstötarna. Om de rör sig och betar normalt. Om de blir stressade av systemet. Doktoranden ska också samla in träckprover från djuren för att mäta stresshormonet kortisol.

– Det är viktigt för Jordbruksverket om vi kan visa att djuren inte blir stressade av använder virtuella stängsel.

Räknar med gott resultat

Förväntningen är att det kommer att gå bra. Och skillnaden från Norge bör inte vara så stor.

– Nej, inte mycket. Men Jordbruksverket vill ha en ordentligt genomförd studie, under svenska förhållanden, innan de ger dispens för virtuella stängsel i Sverige.

I Norge använder Jon Terje Rying digitala stängsel sen ett par år tillbaka. Foto: Rasmus Lang-Ree

Nyttan med virtuella stängsel är stor. Det skulle kunna göra att man kan ta mer otillgängliga naturbeten i anspråk. Att skogsbete på stora arealer skulle kunna bli möjligt. Skidbackar skulle kunna börja betas storskaligt.

Hoppas på snabbt tillstånd

Man kan också styra djur att beta av invasiva arter. Eller skydda marker med värdefulla växter eller häckande fåglar.

Det kommer att ta tid innan resultaten från de svenska försöken är publicerade. Men tanken är att med de preliminära resultaten från studien ta upp en dialog med Jordbruksverket i höst. Förhoppningen är att virtuella stängsel blir tillåtna till nästa betessäsong.

– Det här är något som näringen verkligen är intresserad av. Vi har många naturbetesområden i Sverige som inte kan betas för att det kostar för mycket att stängsla, säger Per Peetz Nielsen.