2700 per mjölkko – dags att söka krisstödet

Ansökan om krisstöd till följd av höjda kostnader i ukrainakrigets spår är öppen. En mjölkgård kan få drygt en halv miljon i stöd.

Lantbruk som har påverkats ekonomiskt av de skenande kostnaderna kan nu ansöka om det krisstöd som regeringen tidigare beslutat om. Stödet är delat i två delar, varav den ena kopplas till Rysslands invasion av Ukraina och den andra till EU:s stöd av så kallat mindre betydelse.

Baseras på fjolåret

Lantbruksföretag som haft kostnader för sina djur i februari i år har rätt att ansöka om stöden och stödbeloppet baseras på genomsnittligt antal djur i produktion 2021. Den som utökat sin verksamhet med mer än 30 procent i år kan ansöka om att få stöden baserade på årets verksamhet.

För mjölkföretag är stödbeloppet 2700 kronor per mjölkko och 760 kronor per övriga hondjur över ett år. Maxbeloppet är 55 000 euro, det vill säga cirka 550 000 kronor per företag. Den EU-finansierade delen av stödet kan begränsas om företaget redan fått andra stöd inom samma kategori.

Sök senast 20 september

Ansökan om stöd lämnas in till Boverket och handläggs av den lokala länsstyrelsen. Utbetalningen görs av Boverket inom några veckor efter att ansökan blivit godkänd. 20 september är sista ansökningsdag.