Färre kor och färre mjölkföretag

Antalet mjölkföretag i Sverige fortsätter att minska. Det visar Jordbruksverkets senaste statistik.

Text, Foto Linda Grimstedt

Mellan juni 2021 och juni 2022 minskade antalet mjölkföretag med 5,4 procent till 2795 stycken visar nya siffror från Jordbruksverket. Det motsvarar 160 mjölkföretag, i linje med minskningen tidigare år.

Även antalet mjölkkor minskade mellan juni 2021 och juni 2022. En högre minskning än åren innan. Antalet mjölkkor i Sverige är nu 296 500, 1,8 procent färre än 2021. I bilden nedan syns hur mjölkkorna och företagen fördelar sig över de olika besättningsstorlekarna.

Grafik: Jordbruksverket

Även om antalet mjölkkor minskat mer än tidigare, är det inte i samma takt som antalet mjölkföretag. Det gör att storleken på den genomsnittliga besättningen ökar. Förra året gick den genomsnittliga besättningsstorleken för första gången över 100 kor.  En genomsnittlig mjölkgård i Sverige hade i juni 2021 102 mjölkkor. I årets mätning har det genomsnittliga mjölkföretaget 106 kor.

Antal mjölkföretag i Sverige (juni, respektive år)

2022: 2795 (- 5,4 %)

2021: 2 955 (- 4,3 %)

2020: 3 087 (- 5,1 %)

2019: 3 253 (- 6,4 %)

2018: 3 477 (- 3,7 %)

2017: 3 614 (-13,1 %) – obs 2-årsintervall

2015: 4 161

Antal mjölkkor i Sverige (juni, respektive år)

2022: 296 500 (- 1,8 %)

2021: 301 850 (- 0,5 %)

2020: 303 390 (- 0,7 %)

2019: 305 570 (- 4,3 %)

2018: 319 387 (- 0,8 %)

2017: 322 010 (- 4,8 %) – obs 2-årsintervall

2015: 338 379

Källa: Jordbruksverket