Här är första svenska spolgården

Det blir Hans Palmqvist, embryokoordinator hos Växa, som blir den första att ta emot svenska spolkvigor för Viking genetics.

Text Linda Grimstedt

I slutet av förra året blev det beslutat att de svenska kvigor som köps in av Viking genetics inte längre ska köras för spolning till finska Hollola. Istället ska kvigorna inhysas på olika kontraktsgårdar i Sverige, och embryona i möjligaste mån läggas in färska.

Byter mjölk mot kvigor

Nu är det klart att Hans Palmqvist, embryokoordinator på Växa, blir den första att ta emot en grupp med spolkvigor. Han håller just nu på att avveckla sin egen mjölkproduktion och kommer att fortsätta som kvighotell.

– Jag är lite nervös. Vi ska prestera för Viking genetics, nu är det upp till bevis, säger Hans Palmqvist som ändå är van vid embryospolning.

Palmqvist_webb.jpg

Hans Palmqvist kommer att ta emot den första gruppen kvigor från Vikinggenetics som ska spolas i Sverige istället för i Finland.

Hans egna kvigor har spolats på gården sen 2002. Nu har ett utrymme där hans mjölkrobotar tidigare stod gjorts i ordning för spolning. Kvigorna som tillhör Viking genetics står i ett separat stall och ska spolas fyra gånger från tolv månaders ålder.

Både fryst och färskt

Förhoppningen är att kunna leverera 70 procent av embryona färska till gårdar inom två timmars körning från gården.

– Vi kommer också att ha en del fryst för att kunna ha recipientbesättningar lite längre bort, samt som en buffert de dagar vi inte får ut så många embryon som vi hade hoppats, säger Hans Palmqvist.

Han kommer inte att fortsätta ta emot Viking genetics spolkvigor, utan fyra andra gårdar ska kontrakteras. Systemet kräver en del logistik, där recipientbesättningarna i området kring spolgården behöver ha flera brunstsynkroniserade djur redo att ta emot de färska embryona i samband med spolningarna.

Avelsmaterialet kvar i Sverige

När kvigorna är färdigspolade erbjuds i första hand ursprungsgården att köpa tillbaka sina djur innan frågan går vidare till kontraktsgården. I tredje hand blir det Växas uppgift att hitta en köpare. Det innebär att toppkvigorna blir kvar i Sverige, istället för att som tidigare säljas i Finland.