Hjälp veterinären hjälpa bättre

Hur veterinären bäst bemöter lantbrukaren är frågan för ett pågående examensarbete vid veterinärprogrammet.

Text Linda Grimstedt
Foto Lisbeth Karlsson

Det är veterinärstudenten Emelie Björnhagen som i sitt examensarbete undersöker hur veterinärens sätt att kommunicera uppfattas av ägare till lantbruksdjur, framför allt kor och hästar.

– Det ska dels hjälpa veterinären, dels hjälpa bönderna att berätta hur de vill ha det, säger Emelie Björnhagen.

Hon upplever dels att det finns lantbrukare som inte är nöjda med hur de blivit bemötta av en veterinär, dels att framför allt nya veterinärer känner sig osäkra på hur de ska agera gentemot djurägaren i olika situationer.

Hon har därför gjort en undersökning som består av ett antal generella frågor, samt ett videoklipp med tillhörande frågeställningar. Den som vill delta i undersökningen och bidra till ökad förståelse mellan djurägare och veterinär hittar formuläret här: https://sv.surveymonkey.com/r/RHF9PPD