Låt tanken gå varm med svala kor

Utgå från hur du själv agerar en varm sommardag när du ska hjälpa korna att minska värmestressen. Då blir prioriteringen: skydd från solen, gott om dricksvatten och tillgång till salt.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Kor kan visa tecken på värmestress redan vid temperaturer på 20 grader, det vill säga vid lägre temperaturer än oss människor. Värmestressen förstärks vid hög luftfuktighet.

– Hur mycket korna påverkas beror också på antal timmar som det är varmt, säger Maria Åkerlind, utfodringsexpert på Växa.

Under en värmebölja kan man redan efter en dag se effekt på foderintaget, precis som vår aptit kan minska när det är varmt. På korna märks därefter en sänkt mjölkavkastning efter ytterligare ett dygn. Förutom sänkt avkastning kan också fetthalten i mjölken sjunka.

Värmestress innebär även att korna inte visar brunst lika tydligt och att dräktighetsresultatet blir sämre. Högmjölkande och nykalvade kor är känsligast, men alla djurgrupper kan påverkas.

Förutom att söka sig till skugga på betet kan djuren också svalka sig genom att vistas på en blåsig kulle i hagen, eller om betet ligger vid vatten, söka sig ut i vattnet.

– Fem sekundmeter vind tar bort en hel del värme. Då kan man se kvigor som hellre är i solen, om det blåser mer där, än i skuggan.

Även sinkor som är dräktiga påverkas. I försök har man sett att värmestress under sinperiod gör att de mjölkar mindre kommande laktation.

– Man har till och med sett att mjölkavkastningen påverkas på kor om de varit utsatta för värmestress under fosterstadiet, säger Maria Åkerlind.

Det är onödigt om ett minskat foderintag i värmen förstärks av att ensilaget eller mixens hygien försämras i värmen. I rutan här intill finns några tips från olika rådgivare, till exempel att utfodra mer under dygnets svalare timmar. På kommande sidor lyfter vi några av tipsen, som fläktar i stallet, kodusch, stabiliserande medel i mixen och solskydd.

Sommarvärme kan  också innebära fler utmaningar, till exempel insekter och parasiter och sjuklighet kopplat till det. I Husdjur 6–7 2020 skrev vi om hantering av parasiter,. I Husdjur 6-7 2021 finns även ett långt reportage om att kapa sommartoppen. Du som är prenumerant kan också läsa mer i Husdjur nr 6-7 2022.

För dig som inte redan är prenumerant: Prenumerera – Tidningen Husdjur

Fjorton coola tips

Svalka

 • Skugga på betet eller nattbete.
 • Fläktar i stallet.
 • Kodusch.
 • Utfodra sen kväll/tidig morgon när det är svalare.
 • Sval liggplats (sand istället för djupströ).

Vatten och salt

 • God tillgång till dricksvatten.
 • Tillgång till saltsten.

Foder

 • Minska antalet öppna plansilofack, öka uttagshastigheten.
 • Tillsatsmedel i ensilage som utfodras sommartid.
 • Stabilisera fullfodermixen.
 • Extra salt i mixen.
 • Vid minskat ts-intag – öka koncentrationen i mixen.
 • Tillsätt eventuellt foderjäst i mix.
 • Extra noga med hygien i mixervagnen.

Källa: Sammanställt från olika rådgivare och tidigare artiklar.

Mjölkkor som söker svalka i skuggan en varm sommardag.