Miljö och hållbarhet i senaste Husdjur

Mjölkgårdarna har stora möjligheter att kraftig sänka sina utsläpp av växthusgaser, samtidigt som det gynnar såväl ekonomi och djurvälfärd. I senaste numret av Husdjur beskriver vi vad som krävs för att nå målen.

Tema: Miljö och hållbarhet

I rapporten Framtidens jordbruk – Mjölk och nötkött, som släpptes förra året, beskrivs möjligheterna för en stor och en liten mjölkgård att nå FN:s klimatmål för växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas. Vi reder ut vad som krävs av såväl gårdar som samhälle för att nå målen och när det kan ske. Vi möter också Andreas Markusson i Götestorp som har påbörjat arbetet med att sänka gårdens klimatavtryck. Och i Kalmar träffar vi Carl Meurling vars rötade stallgödsel ingår i försök för att minska fosforandelen i det som sprids på åkern.

Stämmor och möten

Under sommaren höll holstein-, SRB-, och jerseyföreningarna stämmor. I Husdjur kan du läsa om vad som sades och vilka som valdes, samt vilka djur och uppfödare som prisades av SRB-föreningen och Svensk holstein. Vi har också några rader om Vallföreningens sommarmöte.

Husdjur 75 år: Mullhalten ständigt aktuell

Ur Husdjur 1 1950.

Redan i ett av de allra första numren av Husdjur, 1948, diskuterades risken för mullbrist i jordbruket till följd av att allt fler gårdar slutade med djurhållningen. Andelen gårdar som saknade djur hade på tio år ökat från 2,8 till 5 procent i landet. Diskussionerna fortsatte i tidningen in på 50-talet. På Sveriges lantbruksuniversitet följs mullhalten i de svenska jordarna noggrant och i den senaste tidningen berättar forskaren Thomas Kätterer om hur läget är i dag.

Snart dags för val

Med bara två och en halv vecka kvar till riksdagsvalet är det intensivt för de organisationer som vill lyfta sina frågor. Lantbruket är inget undantag. Vi har pratat med LRF mjölk och Sveriges mjölkbönder om vilka valfrågor de tycker är viktigast, samt lyssnat med tre mjölkföretag vad de har för förhoppningar på svensk politik.

Osäkert prisläge inför höstens inköp

Redan förra hösten hade priset på insatsvaror börjat stiga och trenden har hållit i sig. Men med torka, krig och hög inflation i omvärlden är det svårt till och med för experterna att sia om vad som kommer att hända med priserna framöver och hur mjölkföretag bör tänka när det gäller längre avtal. I Husdjur ger tre experter sin syn på saken.

Djurskötaren som blev ovärderlig

Niclas Lindh och Lena Svensson i mjölkgropen i Hornsö Lamnehult. Foto: Ann Christin Olsson

När Lena Svensson kom till Niclas Lindh i Hornsö Lamnehult i Småland var det för att en dag i veckan hjälpa till att jobba undan i den nybyggda ladugården. Nu arbetar hon på gården fyra dagar i veckan och har blivit en ovärderlig del i arbetet på gården.

Det och mycket mer i Husdjur 8, utgiven 24 augusti 2022.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, gratis för alla prenumeranter. Här hittar du mer information: Husdjur

Saknar du en prenumeration? Här kan du beställa tidningen och få direkt tillgång till e-tidningen med alla utgåvor sen 2014: Prenumeration (vxa.se)